Om de CO2-uitstoot te reduceren, is in het Klimaatakkoord afgesproken om per 2025 zero-emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s in te voeren. Bedrijfsvoertuigen met een verbrandingsmotor zijn in die zones dan niet meer welkom.

De hoge aanschafprijs en de beperkte actieradius van uitstootvrije voertuigen worden als grootste obstakels gezien voor de haalbaarheid van die plannen, zo blijkt uit het onderzoek. Ook een te klein aanbod van geschikte voertuigen, zoals voertuigen met een speciale opbouw, zijn hobbels op de weg naar zero-emissie.

Door die problemen verwacht slechts een klein deel (11%) van de door Evofenedex en Techniek Nederland bevraagde bedrijven in 2025 aan de start te zullen staan met een emissievrije vloot. Ongeveer 19% weet nog niet of dat een haalbare kaart is. Ook het vertrouwen in het tempo van de overheid is niet al te hoog, zo blijkt uit het onderzoek. Van de respondenten denkt 62% dat de overheidsplanning voor de invoering van de zones in 2025 tekort zal schieten.

Niet geïnformeerd

Opvallend genoeg blijkt ruim 60% van de bedrijven met bestel- of vrachtauto’s nog niet door gemeenten geïnformeerd te zijn over de invoering van zero-emissiezones per 2025, terwijl diezelfde bedrijven zeggen wel veel behoefte te hebben aan informatie over deze toekomstige emissievrije binnensteden. Slechts 8% van de respondenten geeft aan door een gemeente op de hoogte te zijn gesteld en vindt de ter beschikking gestelde informatie duidelijk.

Bedrijven hebben vooral behoefte hebben aan meer informatie over regelgeving, stimulerende maatregelen en zero-emissie voertuigen. Van de door Evofenedex en Techniek Nederland ondervraagde bedrijven zegt 35% er überhaupt niet van op de hoogte te zijn dat de duurzame omslag in de stadsdistributie eraan komt.

Evofenedex en Techniek Nederland dragen verschillende alternatieven aan om de haalbaarheid te vergroten. In plaats van een voertuig aan te schaffen, kunnen bedrijven bijvoorbeeld ook overwegen om een voertuig te leasen, zo stellen de brancheorganisaties. Ongeveer 25% van de ondervraagden zegt dit wel te zien zitten.

Een ander alternatief is het gebruik maken van een hub aan de rand van de stad. Bij deze hub leveren bedrijven hun goederen af, waarna een dienstverlener ze uitstootvrij naar de stad brengt. Bijna drie op de tien bedrijven zegt daar interesse in te hebben. Voor het alternatief om een bestel- of vrachtauto te delen met één van de bedrijven uit de buurt, staat een even groot deel van de respondenten open.

Volgens de koepelorganisaties kan het toekennen van extra privileges aan bedrijven die rijden met zero-emissievoertuigen helpen om het draagvlak te vergroten. Sommige gemeenten in Nederland doen dit al. Bijvoorbeeld via een verruiming van laad- en lostijden, een tegemoetkoming waarnaar 42% van de deelnemers aan het onderzoek wel oren heeft.

Bijna een derde van de ondernemingen ziet het rijden over de busbaan wel zitten. Ook een speciale losplaats voor zero-emissie voertuigen en de verruiming van gratis parkeermogelijkheden worden gezien als interessante opties.

Niet verrassend

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat er nogal wat scepsis over de invoering van zero-emissiezones bestaat bij het bedrijfsleven, zijn de uitkomsten volgens de initiatiefnemers niet verrassend of reden voor extra zorg. ‘Het laat wel zien dat er op diverse terreinen, zoals communicatie, financiën en bewustwording, nog veel werk aan de winkel is. Dit geldt zowel voor gemeentes en ondernemersverenigingen als de ondernemers zelf.’

Aan het onderzoek hebben in totaal 107 bedrijven meegedaan.

28 miljoen extra voor groene busjes

Het kabinet trekt 28 miljoen euro extra uit voor de aanschaf van elektrische bestelbussen. Dat schrijft staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Ondernemers kunnen nu tot 5.000 euro subsidie krijgen bij de overstap naar een bestelbus die elektrisch of op waterstof rijdt. De verwachting is dat steeds meer ondernemers daar gebruik van willen maken in de aanloop naar 2025. In de jaren 2023 en 2024 trekt het kabinet daarom extra geld uit om de overstap naar zo’n elektrische of waterstofbestelbus ‘voor de timmerman, pakketbezorger of glazenwasser’ aantrekkelijker te maken.

‘Nog altijd onduidelijkheid over subsidies e-trucks’

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de aanschafsubsidie voor elektrisch aangedreven vrachtauto’s zoals die in het Klimaatakkoord is afgesproken. Volgens Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, verkeren ondernemers in onzekerheid door het uitblijven van de beloofde subsidiegelden, terwijl de invoering van zero-emissiezones voor de stadslogistiek dichterbij komt. ‘Het is tijd voor duidelijkheid’, zegt hij. ‘Zodat naast gebruikers ook de Nederlandse automotive industrie de broodnodige investeringsprikkel ontvangt.’

Volgens Van Eijck heeft het kabinet torenhoge ambities ‘die het de komende jaren ook moet waarmaken met concrete investeringen in de vergroening van mobiliteit’. Voor het jaar 2022 worden hiervoor volgens Van Eijck enerzijds belangrijke stappen gezet, terwijl de regering tegelijkertijd op de rem trapt. ‘Het kabinet moet harder lopen om te zorgen voor een lagere drempel voor consumenten en ondernemers om minder uit te stoten. Haalbaar, betaalbaar en goed voor mensen en omgeving.’

De RAI-voorzitter noemt het goed dat het kabinet aandacht heeft voor het belang van CO2-arme brandstoffen. ‘RAI Vereniging pleit voor concrete maatregelen, zodat ook het rijdend wagenpark van miljoenen benzine- en diesel-personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens verduurzaamt.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement