De werkgevers zetten in op een 1-jarige cao beroepsgoederenvervoer met een looptijd van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024. Naast de loonsverhoging wil TLN de verblijfskosten verhogen met maximaal 5% en is de organisatie bereid af te spreken dat werkgevers 100% van alle cursustijd voor code-95-trainingen vergoeden, waarbij deze uren niet meetellen voor het bepalen van de overuren of in aanmerking komen voor een toeslag voor werken op zaterdag of zondag.

TLN zegt te zitten met een ‘dilemma van enerzijds de wens om te komen tot vernieuwing van de cao en anderzijds de behoefte om voor werkgevers en werknemers spoedig zicht te krijgen op de loonontwikkeling voor 2023’. De werkgevers hebben daarom de wens om tot een akkoord te komen met een beperkt aantal onderwerpen.

Toekomstagenda

Daarbij zouden volgens TLN ook afspraken gemaakt moeten worden over een gezamenlijke ‘toekomstagenda’, die in het teken staat van modernisering van de cao. Gesprekken over belangrijke thema’s zoals als werving van personeel, handhaving, duurzame inzetbaarheid, vereenvoudiging van de cao, de opbouw van het loonhuis en andere onderwerpen zouden dan volgend jaar kunnen plaatsvinden, stelt TLN.

De vakbonden hebben volgens TLN laten weten dat zij op dit moment geen mandaat hebben om nu tot een dergelijk beknopt cao-akkoord te komen. Zij houden dan ook vooralsnog vast aan alle ingediende voorstellen, aldus de werkgeversorganisatie.

Eisen

De bonden hebben tijdens de eerste overlegronde, eerder deze maand, al hun eisen op tafel gelegd. De FNV wil eveneens een loonsverhoging van 5% voor volgend jaar, met daarbovenop en een algemene prijscompensatie om de hoge inflatie te compenseren. CNV zet in op 5,9% hogere salarissen en De Unie zelfs 13%. Verder willen de bonden onder meer dat er meer vaste contracten komen en willen ze af van de huidige afspraken rond de pauzestaffel.

De huidige cao loopt eind dit jaar af. Die afspraken kwamen vorige zomer tot stand na maandenlang moeizaam onderhandelen. De werknemers kregen er toen per 1 juli 3,5% bij, met nog eens een verhoging van 3,25% per 1 januari van dit jaar.

Partijen hebben besloten om het cao-overleg voort te zetten op 6 oktober.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement