De omvang van de markt komt aan het einde van het jaar uit op bijna 457 miljard euro. Vooral in het binnenlandse transport is de afkoeling volgens de Britse analist zichtbaar. Dat marktsegment groeit dit jaar naar verwachting met nog slechts 0,5%. Het internationale vervoer kan volgens de ramingen een plus van 3,5% tegemoet zien. Het gaat daarbij om reële groeipercentages, waarin de tarief- en valutaontwikkeling niet is meegerekend.

De groei ligt daarmee fors lager dan in 2022, toen het totale Europese wegvervoer nog met 3,5% groeide, met een toename van 2,2% in het binnenlandse vervoer en 6,4% groei in het internationale transport.

Transport Intelligence wijt de verwachte afkoeling aan vertraging van de Europese economie. Die zet een rem op de handel binnen de Europese Unie. Verslechterde vooruitzichten voor de Europese export komen daar nog eens bovenop.

Vraaguitval

De afkoeling is volgens TI zichtbaar sinds de tweede helft van 2022. Vooral aan de vraagkant werd het wegvervoer geplaagd door tegenslag. Zo kromp de productie in de automobielindustrie vorig jaar al met 0,5%. Ook de e-commerce zag in 2022 krimp, met een afname van 9,3% ten opzichte van een jaar eerder.

Voor de middellange termijn ziet TI de groei weer iets aantrekken, met een verwachte toename van 2,3% per jaar tot aan 2027. De onzekerheid bij dat cijfer is echter behoorlijk groot. Zo is nu nog niet duidelijk hoe en wanneer er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Ook is het moeilijk om voorspellingen te doen over de inflatieontwikkeling en de kostenstijgingen die daarmee gepaard gaan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement