De publicatie in NRC voor Venlo was voor de gemeente reden om in te grijpen, blijkt uit de antwoorden donderdag van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Bij een onaangekondigde controle vorige week donderdag bleek, dat de installatie voor het reinigen van benzeenwagens niet voldoet, aldus het college. “Daarom hebben wij op 31 juli 2023 besloten tot het stilleggen van de benzeenreinigingen en het opleggen van een last onder dwangsom.”

Volgens de gemeente werkt een benzeenfakkel op het bedrijfsterrein niet naar behoren. Daarmee moet benzeen worden afgefakkeld om te voorkomen dat die in het milieu terechtkomt. Zolang die fakkel niet naar behoren werkt moet het bedrijf voor elke tankwagen met benzeen die schoongemaakt wordt, een boete van 25.000 euro betalen, tot een maximum van 100.000 euro per overtreding.

NRC schreef onder meer dat het bedrijf wekelijks tientallen liters kankerverwekkend benzeen ongezuiverd in de Maas zou lozen. De gemeente ontkent dit. “Afvalwater van het bedrijf wordt eerst via de eigen zuivering gereinigd en geloosd op het gemeentelijk riool en deze mondt uit op de Riool Water Zuiveringsinstallatie (RWZI) van het Waterschap Limburg en dan pas op de Maas”, aldus het college van burgemeester en wethouders donderdag in antwoorden op vragen uit de gemeenteraad.

De directie van Claessen Tankcleaning kon donderdagmiddag nog niet direct reageren. Het Openbaar Ministerie stelt een oriënterend onderzoek in om te kijken of er strafrechtelijk kan worden ingegrepen bij het bedrijf, liet een woordvoerster weten.