TLN: congestieplannen Jetten moeten netverzwaring voor transport mogelijk maken

Grootverbruikers op rantsoen

Het kabinet komt met maatregelen om de stroomvraag op piekmomenten te verminderen. Zo moeten grootverbruikers volgens energieminister Jetten op die momenten op rantsoen gesteld kunnen worden. Brancheorganisatie TLN stelt dat de maatregelen ook direct ruimte moeten creëren voor de netverzwaring die de transport- en logistieke bedrijven nodig hebben voor zero-emissiedistributie.

rob jetten
Foto: Shutterstock, Jeroen Meuwsen Fotografie

Het elektriciteitsnet is op dit moment in alle provincies ‘grotendeels vol, waarschijnlijk vol of bijna vol’, meldde demissionair minister Rob Jetten woensdag. Juist op specifieke tijdstippen waarop veel stroom wordt opgewekt of verbruikt, ontstaan problemen op het stroomnet.

Jetten wil daarom grootverbruikers verplichten om mee te werken aan congestiemanagement zodat er voor de korte termijn meer ruimte ontstaat om te voldoen aan de oplopende energievraag van huishoudens en bedrijven.

‘De aanpak van Jetten biedt mogelijkheden voor de transport- en logistieke sector die juist op korte termijn netverzwaringen nodig heeft voor de bevoorrading van zero-emissiezones’, schrijft TLN in een reactie.

In ruim dertig grotere steden in Nederland worden vanaf 1 januari 2025 zero-emissiezones van kracht. Veel bedrijven zijn volgens TLN al bezig met voorbereidingen en investeringen daarvoor.

Afgesproken ambities

‘Daar staat tegenover dat het voor ondernemers natuurlijk wel mogelijk moet zijn om te voldoen aan de gestelde eisen. Dat betekent dat transport- en logistieke bedrijven in stedelijke distributie op tijd over de vereiste netaansluiting moeten beschikken om de afgesproken ambities te kunnen waarmaken.’

Volgens Jetten wordt een contract waardoor bedrijven 24 uur per dag, zeven dagen per week verzekerd zijn van capaciteit om stroom te vervoeren, een luxeproduct met een hogere prijs. De standaard wordt een flexibel contract, zodat bedrijven minder stroom gebruiken of opwekken op de drukste momenten.

Volgens TLN is het de vraag of bedrijven die continu het volledige energiecontract nodig hebben voor hun bedrijfsactiviteiten, daar financieel de dupe van mogen worden. Daarnaast blijft volgens de branchevereniging onduidelijk tot wanneer de maatregelen nodig zijn en of die voldoende ruimte gaan bieden. Tenslotte maakt Jetten niet duidelijk wanneer de vereiste netverzwaring gereed is voor de toekomstige stroomvraag, aldus TLN.

Ook energiebedrijven missen concrete uitvoeringsplanning waaruit blijkt wanneer er wél ruimte ontstaat op het stroomnet. Dat zegt branchevereniging Energie-Nederland in reactie op de woorden van demissionair energieminister Rob Jetten. ‘Ik herhaal eerdere oproepen: er is een aanvalsplan nodig’, aldus branchevoorzitter Cora van Nieuwenhuizen.

Wetgeving

Volgens Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie, Transport en Logistiek bij ABN Amro, is nieuwe wetgeving cruciaal om schaarse netcapaciteit beter te benutten. De nieuwe energiewet laat echter nog zeker tot 2025 op zich wachten. Swart wijst er op dat de ACM het voor bedrijven nu ook al mogelijk maakt ‘tijdgebonden transportrechten’ te verwerven, zodat netcapaciteit kan worden benut als het stroomnet minder intensief wordt gebruikt.

In een donderdag verschenen rapport pleit ABN Amro onder meer voor het benutten van netcapaciteit die wel is toegewezen, maar die niet wordt benut. Ook bieden volgens de bank energiecollectieven de mogelijkheid om de energietransitie in stroomversnelling te brengen.

Volgens Netbeheer Nederland staan 6.600 bedrijven door het volle stroomnet nu al in de wachtrij voor vestiging of uitbreiding van hun bedrijf. Gelderland is een van de provincies waar de problemen het grootst zijn. Daar staan al 1.500 bedrijven op de wachtlijst.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

TLN: congestieplannen Jetten moeten netverzwaring voor transport mogelijk maken | NT

TLN: congestieplannen Jetten moeten netverzwaring voor transport mogelijk maken

Grootverbruikers op rantsoen

Het kabinet komt met maatregelen om de stroomvraag op piekmomenten te verminderen. Zo moeten grootverbruikers volgens energieminister Jetten op die momenten op rantsoen gesteld kunnen worden. Brancheorganisatie TLN stelt dat de maatregelen ook direct ruimte moeten creëren voor de netverzwaring die de transport- en logistieke bedrijven nodig hebben voor zero-emissiedistributie.

rob jetten
Foto: Shutterstock, Jeroen Meuwsen Fotografie

Het elektriciteitsnet is op dit moment in alle provincies ‘grotendeels vol, waarschijnlijk vol of bijna vol’, meldde demissionair minister Rob Jetten woensdag. Juist op specifieke tijdstippen waarop veel stroom wordt opgewekt of verbruikt, ontstaan problemen op het stroomnet.

Jetten wil daarom grootverbruikers verplichten om mee te werken aan congestiemanagement zodat er voor de korte termijn meer ruimte ontstaat om te voldoen aan de oplopende energievraag van huishoudens en bedrijven.

‘De aanpak van Jetten biedt mogelijkheden voor de transport- en logistieke sector die juist op korte termijn netverzwaringen nodig heeft voor de bevoorrading van zero-emissiezones’, schrijft TLN in een reactie.

In ruim dertig grotere steden in Nederland worden vanaf 1 januari 2025 zero-emissiezones van kracht. Veel bedrijven zijn volgens TLN al bezig met voorbereidingen en investeringen daarvoor.

Afgesproken ambities

‘Daar staat tegenover dat het voor ondernemers natuurlijk wel mogelijk moet zijn om te voldoen aan de gestelde eisen. Dat betekent dat transport- en logistieke bedrijven in stedelijke distributie op tijd over de vereiste netaansluiting moeten beschikken om de afgesproken ambities te kunnen waarmaken.’

Volgens Jetten wordt een contract waardoor bedrijven 24 uur per dag, zeven dagen per week verzekerd zijn van capaciteit om stroom te vervoeren, een luxeproduct met een hogere prijs. De standaard wordt een flexibel contract, zodat bedrijven minder stroom gebruiken of opwekken op de drukste momenten.

Volgens TLN is het de vraag of bedrijven die continu het volledige energiecontract nodig hebben voor hun bedrijfsactiviteiten, daar financieel de dupe van mogen worden. Daarnaast blijft volgens de branchevereniging onduidelijk tot wanneer de maatregelen nodig zijn en of die voldoende ruimte gaan bieden. Tenslotte maakt Jetten niet duidelijk wanneer de vereiste netverzwaring gereed is voor de toekomstige stroomvraag, aldus TLN.

Ook energiebedrijven missen concrete uitvoeringsplanning waaruit blijkt wanneer er wél ruimte ontstaat op het stroomnet. Dat zegt branchevereniging Energie-Nederland in reactie op de woorden van demissionair energieminister Rob Jetten. ‘Ik herhaal eerdere oproepen: er is een aanvalsplan nodig’, aldus branchevoorzitter Cora van Nieuwenhuizen.

Wetgeving

Volgens Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie, Transport en Logistiek bij ABN Amro, is nieuwe wetgeving cruciaal om schaarse netcapaciteit beter te benutten. De nieuwe energiewet laat echter nog zeker tot 2025 op zich wachten. Swart wijst er op dat de ACM het voor bedrijven nu ook al mogelijk maakt ‘tijdgebonden transportrechten’ te verwerven, zodat netcapaciteit kan worden benut als het stroomnet minder intensief wordt gebruikt.

In een donderdag verschenen rapport pleit ABN Amro onder meer voor het benutten van netcapaciteit die wel is toegewezen, maar die niet wordt benut. Ook bieden volgens de bank energiecollectieven de mogelijkheid om de energietransitie in stroomversnelling te brengen.

Volgens Netbeheer Nederland staan 6.600 bedrijven door het volle stroomnet nu al in de wachtrij voor vestiging of uitbreiding van hun bedrijf. Gelderland is een van de provincies waar de problemen het grootst zijn. Daar staan al 1.500 bedrijven op de wachtlijst.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement