Schiphol bezorgd over langzame procedures intermodaal vervoer

AMSTERDAM – Schiphol maakt zich grote zorgen over het trage verloop van de discussie in ons land ten aanzien van het intermodaal transport via de weg en het spoor. Op het de negende luchtvrachtcongres sprak luchthaven-directeur K. Noordzij de vrees uit dat het gebrek aan tempo Nederland nog eens zal opbreken. "Zonder mijn democratische gezindheid te loochenen, ben ik toch jaloers op de Franse collega’s, waar het allemeeal aanmerkelijk sneller gaat."

“We moeten onze slagaders openhouden” , benadrukte de Schiphol- directeur, die vreest dat ‘potjes Nutricia’ in de toekomst door allerlei congestie-problemen niet meer naar Budapest kunnen worden vervoerd. Volgens Noordzij zijn vooral goede railverbindingen van strategische belang voor de toekomst van de luchthaven.
Het spoor is een van de accenten waarmee Schiphol in de toekomst zijn kwaliteit wil verbeteren. Gelijktijdig gaat de luchthaven in samenwerking met het bedrijfsleven een ‘kwaliteitsmonitor’ ontwikkelen om de prestaties in de overslag te peilen en daardoor te versnellen. “Meten is weten” , aldus Noordzij. “Het instrument daarvoor is Cargonaut. Wij willen gegevens boven water te halen die ons helpen de concurrentiepositie te versterken.” Als belangrijkste probleem signaleert Noordzij daarbij dat het hoofd moet worden geboden aan de enorme diversiteit aan vracht’ die op de luchthaven wordt verwerkt.
De introduktie van Cargonaut heeft al geleid tot een aanzienlijk versnelling van de vrachtverwerking. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat eenvijfde van de bedrijven, die met EDI/Cargonaut werken, bij de import een afhandelingstijd breiken van minder dan twaalf uur. Zonder het elektronische systeem is die score slechts 13 procent. 44 Procent van de ondernemingen met een aansluiting op Cargonaut haalde afhandelingstijden van minder dan een dag. Van de bedrijven zonder koppeling bereikte slechts 27 procent die score.
“Gebleken is verder dat de helft van de behaalde tijdwinst sinds 1988 voor rekening kwam van het versnelde douanetraject via Sagitta. Cargonaut is daaraan ook gekoppeld. Begin 1992 wordt de koppeling met SITA operationeel, waardoor luchtvaartmaatschappijen niet meer extra hoeven te investeren in infrastructuur om een aansluiting op Cargonaut te realiseren. Tegen die is het ook mogelijk een koppeling te verkrijgen met Tradicom, waardoor ook verladers kunnen worden aangesloten. ”
Volgens Noordzij wordt een deel van de mogelijkheden van Carganout echter nog niet benut. “Een voorbeeld: waarom zet een expediteur geen bericht in Carganout over het tijdstip waarop de zending in de vrachtloods kan worden opgehaald? Als hij dat wel zou doen, kan de loodsbeheerder hierop anticiperen en kan de wachttijd worden verminderd of zelfs worden voorkomen.”
Uit een enquete onder de aanwezigen bleek bijna 57 procent van oordeel was dat Schiphol de beste luchthaven was. Bijna 86 procent vond echter dat de overslag sneller kon. Een mening die Noordzij onderschrijft. “Het is uiteindelijk een schande dat de luchthaven van Hong Kong kan adverteren met de slogan dat zij vergelijkbare doorstroomsnelheden heeft als Schiphol.”

Schipholdirecteur K. Noordzij

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Schiphol bezorgd over langzame procedures intermodaal vervoer | NT

Schiphol bezorgd over langzame procedures intermodaal vervoer

AMSTERDAM – Schiphol maakt zich grote zorgen over het trage verloop van de discussie in ons land ten aanzien van het intermodaal transport via de weg en het spoor. Op het de negende luchtvrachtcongres sprak luchthaven-directeur K. Noordzij de vrees uit dat het gebrek aan tempo Nederland nog eens zal opbreken. "Zonder mijn democratische gezindheid te loochenen, ben ik toch jaloers op de Franse collega’s, waar het allemeeal aanmerkelijk sneller gaat."

“We moeten onze slagaders openhouden” , benadrukte de Schiphol- directeur, die vreest dat ‘potjes Nutricia’ in de toekomst door allerlei congestie-problemen niet meer naar Budapest kunnen worden vervoerd. Volgens Noordzij zijn vooral goede railverbindingen van strategische belang voor de toekomst van de luchthaven.
Het spoor is een van de accenten waarmee Schiphol in de toekomst zijn kwaliteit wil verbeteren. Gelijktijdig gaat de luchthaven in samenwerking met het bedrijfsleven een ‘kwaliteitsmonitor’ ontwikkelen om de prestaties in de overslag te peilen en daardoor te versnellen. “Meten is weten” , aldus Noordzij. “Het instrument daarvoor is Cargonaut. Wij willen gegevens boven water te halen die ons helpen de concurrentiepositie te versterken.” Als belangrijkste probleem signaleert Noordzij daarbij dat het hoofd moet worden geboden aan de enorme diversiteit aan vracht’ die op de luchthaven wordt verwerkt.
De introduktie van Cargonaut heeft al geleid tot een aanzienlijk versnelling van de vrachtverwerking. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat eenvijfde van de bedrijven, die met EDI/Cargonaut werken, bij de import een afhandelingstijd breiken van minder dan twaalf uur. Zonder het elektronische systeem is die score slechts 13 procent. 44 Procent van de ondernemingen met een aansluiting op Cargonaut haalde afhandelingstijden van minder dan een dag. Van de bedrijven zonder koppeling bereikte slechts 27 procent die score.
“Gebleken is verder dat de helft van de behaalde tijdwinst sinds 1988 voor rekening kwam van het versnelde douanetraject via Sagitta. Cargonaut is daaraan ook gekoppeld. Begin 1992 wordt de koppeling met SITA operationeel, waardoor luchtvaartmaatschappijen niet meer extra hoeven te investeren in infrastructuur om een aansluiting op Cargonaut te realiseren. Tegen die is het ook mogelijk een koppeling te verkrijgen met Tradicom, waardoor ook verladers kunnen worden aangesloten. ”
Volgens Noordzij wordt een deel van de mogelijkheden van Carganout echter nog niet benut. “Een voorbeeld: waarom zet een expediteur geen bericht in Carganout over het tijdstip waarop de zending in de vrachtloods kan worden opgehaald? Als hij dat wel zou doen, kan de loodsbeheerder hierop anticiperen en kan de wachttijd worden verminderd of zelfs worden voorkomen.”
Uit een enquete onder de aanwezigen bleek bijna 57 procent van oordeel was dat Schiphol de beste luchthaven was. Bijna 86 procent vond echter dat de overslag sneller kon. Een mening die Noordzij onderschrijft. “Het is uiteindelijk een schande dat de luchthaven van Hong Kong kan adverteren met de slogan dat zij vergelijkbare doorstroomsnelheden heeft als Schiphol.”

Schipholdirecteur K. Noordzij

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement