Hoe is de situatie nu?

De wachttijden voor de binnenvaartschepen kunnen oplopen tot meerdere dagen. En ik voorzie dat dit de komende tijd nog zo blijft. Het systeem piept en kraakt aan alle kanten. De containerterminals in de Rotterdamse haven staan nokkie vol.

Welk sentiment overheerst bij de barge- en inlandterminal-operators als het gaat over de congestie?

Ze moeten alle zeilen bij zetten om de boel aan de gang te houden. Zo moeten containers soms even op een andere plek geparkeerd worden omdat veel inlandterminals vol staan met exportcontainers die nog niet weg kunnen. Er moeten veel extra kosten gemaakt worden in het achterland om het allemaal geregeld te krijgen.

Wat betekent de congestie voor de binnenvaart?

De binnenvaart heeft onvoldoende controle over de kwaliteit van het eigen product. De barge- en inlandterminal-operators hebben het achterland-deel van het proces onder controle. Maar de kwaliteit van hun product wordt voor een groot deel bepaald in de zeehaven, en daar zijn ze overgeleverd aan de grillen van het systeem. De binnenvaart en de inlandterminals zijn een afgeleid product van wat de diepzeerederijen doen.

Hoe moet er meer capaciteit komen voor de binnenvaart?

Hoevéél extra capaciteit moet er komen, dat is eerst de vraag. Moet er geïnvesteerd worden in zoveel capaciteit dat 100% van alle theoretische pieken opgevangen kan worden? Daar moet over nagedacht worden. En de schaarse capaciteit moet zo efficiënt mogelijk benut worden. Daarvoor zijn we bezig met de ontwikkeling van een overflowhub, een ontkoppelpunt. Ik beschouw het zeevaart- en binnenvaartproces als twee lopende banden. Je wil dat daar een ventiel tussen zit. Als een van de twee lopende banden stokt, heeft het geen gevolgen voor de andere lopende band en vice versa. De Kramer Group werkt al een aantal jaar met een ontkoppelpunt. Dit doen zij voor exportcontainers voor RWG. Dat functioneert prima.

Wat vind je van het idee om de binnenvaart op alle containerterminals zelf te laten betalen voor de overslag om niet langer afhankelijk te zijn van de zeerederijen?

Sinds ruim een jaar bestaat bargetransferium Maasvlakte, bij ECT. Daar wordt dedicated capaciteit voor de binnenvaart beschikbaar gesteld. Ruim twintig barge-operators doen daaraan mee. De achterland-operators zijn zelf verantwoordelijk voor de planning. Vriend en vijand is het erover eens dat het een succesvol product is. Maar dat de deelnemende barge-operators daarvoor zouden moeten betalen, blijft omstreden. De rederijen betalen al aan de terminals in de vorm van de THC. Daar zit al een vergoeding in voor de overslag op de binnenvaart.

Maar in hoeverre hebben jullie je bij het CBRB zelf verdiept in de mogelijke nieuwe betalingsvormen?

Over zo’n systeem waarbij de binnenvaart op alle terminals de eigen overslag inkoopt en doorbelast aan de klanten, zodat de binnenvaartsector een betalende klant wordt van de deepseaterminals, hebben we intern ook al wel eens zitten filosoferen. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat betekent ook dat je aan die internationale THC-systematieken moet gaan zitten morrelen. Dat zijn mondiale systemen die al sinds jaar en dag op die manier vormgegeven zijn. En om dat in Rotterdam te wijzigen, is zeker niet zomaar gebeurd. Wij beschouwen Rotterdam een beetje als het centrum van de wereld, maar voor mondiaal opererende deepsearederijen is Rotterdam maar een van de havens die ze aandoen.

In hoeverre moet het congestieprobleem op Europees niveau worden aangepakt?

Binnenkort is er een bijeenkomst in Brussel met een aantal Europarlementariërs waarbij de havencongestie en het systeem op de agenda staan. Beetje bij beetje worden ook in Brussel partijen wakker en komen ze in beweging. Ook worden de TEN-richtlijnen (TEN=Trans Europese Netwerken, red.) herzien. Wij hebben ervoor gepleit om daarin ook een bepaling op te nemen dat havens ervoor moeten zorgen dat er adequate afhandelingscapaciteit voor de binnenvaart beschikbaar wordt gesteld.

Zijn er nog andere oplossingen voor het congestieprobleem?

Overflowhubs en de planning van Nextlogic zijn belangrijke puzzelstukjes die helpen om operationele problemen op te lossen, maar alles staat of valt toch bij de aanwezigheid van voldoende capaciteit. Als die er niet is, kan Nextlogic die er niet bij toveren.

Worden we op een dag wakker zonder wachttijden voor binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven?

Het oplossen van de congestie is een marathon. Ik houd hoop dat aan het eind van de marathon de problematiek is opgelost.

Bekijk het hele interview op NT TV:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement