In deze editie van Brand Stories vertelt Flexport over de manier waarop zij de supply chains in de mode- en retail verbetert. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Shoppers voeren de druk op bij bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen tegen klimaatverandering. De grootste bedreiging voor bestaande mode- en retailmerken is de druk van consumenten om ‘ethisch verantwoorde en duurzame productiematerialen’ te gebruiken, zo blijkt uit een rapport van Shopify. Het is daarom niet langer de vraag óf, maar hoe producenten duurzaamheid in hun retail supply chains opnemen. Shoppers hebben immers snel hoge verwachtingen en duurzame criteria zijn steeds vaker bepalend bij aankoopbeslissingen.

Zo’n 25% van de wereldwijde broeikasgas-emissies is afkomstig van transport, en toeleveringsketens zijn volgens McKinsey verantwoordelijk voor maar liefst 90% van de milieu-impact van bedrijven. Daarom wordt er steeds strenger gelet op hoe goederen getransporteerd worden en hoe bedrijven de bijbehorende impact proberen te minimaliseren.

Zero-waste model

Supply chains zien dan ook een steeds hogere toename van circulariteit waarbij het ‘zero-waste model’ wordt toegepast. Hiermee wordt voorkomen dat ongebruikte of geretourneerde goederen op stortplaatsen of in de oceaan belanden. Bedrijven die naar een duurzame supply chain willen toewerken, dienen te beginnen met het meten van de voetafdruk.

Door inzicht te krijgen in de emissievoetafdruk in een toeleveringsketen, kunnen organisaties vervolgens manieren identificeren om de uitstoot te verminderen. Technologietools en -platforms kunnen een aanzienlijk verschil maken door alternatieve routes, modi en andere mogelijkheden te vinden om de uitstoot zo laag mogelijk te houden.

Omdat goederen nu eenmaal geproduceerd én getransporteerd dienen te worden, zullen de mode- en detailhandelssectoren altijd koolstofemissies blijven produceren. Het is onmogelijk om direct vanaf morgen voor een netto-uitstoot van nul verantwoordelijk te zijn. Er kan echter wel onmiddellijke winst worden behaald door kleine veranderingen aan te brengen in de manier waarop goederen worden vervoerd. Zo bieden ontwikkelingen op het gebied van maritieme biobrandstoffen en duurzame vliegtuigbrandstoffen duurzamere alternatieven voor de traditionele brandstoffen. Wanneer goederen aan land komen, kan het kiezen voor elektrische vrachtwagens (indien beschikbaar) de overgang naar een meer klimaatbewuste toeleveringsketen versnellen.

Emissie-output

Ook kunnen organisaties kijken naar het veranderen van de gebruikte modaliteit. De overgang van de lucht naar de zeevaart maakt een aanzienlijk verschil in emissie-output: gemiddeld produceren luchtvrachten 47x meer uitstoot dan de per zeevaart verplaatste ton-mijl. Dus hoewel langzamer, zorgt een verandering in modaliteit voor lagere emissies en kostenbesparingen.

Zodra een organisatie de uitstoot zoveel mogelijk heeft verminderd, komt compensatie als mogelijkheid. Tegen een kleine vergoeding per zending is het mogelijk om 100% van de lucht- en scheepvaartgerelateerde uitstoot op het Flexport-platform te compenseren. We raden aan om samen te werken met een programma dat het proces automatiseert en de emissievoetafdruk berekent gedurende de levenscyclus van een zending, zodat een organisatie inzicht kan krijgen vanaf het begin van de reis van hun goederen.

Met de juiste tools en zichtbaarheid kunnen supply chain managers de beste opties vinden om goederen te vervoeren, zowel op het gebied van milieu- als kostenefficiëntie.

Samenwerking

Samenwerking met overheden en regelgevers zal cruciaal zijn bij het creëren van een duurzame toeleveringsketen in de hele retail- en mode-industrie. We zien over de hele wereld wetgeving om de CO2-uitstoot te reguleren en op sommige plaatsen is dat zelfs expliciet gericht op de mode-industrie. Zo is in New York de New York Fashion Sustainability and Social Accountability Act in de maak. Die dwingt organisaties om transparant te zijn over hun milieu-impact. Soortgelijke wetgeving wordt ook verwacht in de Europese landen.

Uiteindelijk zal samenwerking het succes bepalen bij het creëren van een duurzamere toeleveringsketen. Of het nu gaat om samenwerken met overheden om ambitieuze doelen te helpen bereiken of samenwerken met leveranciers om duurzamere manieren te vinden om de logistiek te beheren. Het omarmen van technologie kan helpen de efficiëntie in communicatie te verbeteren en samenwerking gemakkelijk te maken. Door elementen zoals CO2-compensatie te automatiseren, kunnen supply chain managers veilig werken in de wetenschap dat ze de nodige stappen nemen in de richting van hun verantwoordelijkheid voor het milieu.

Dit verhaal is aan u verteld door Flexport.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.