Nu heeft de overheid uiteraard het recht en de plicht om dit te doen in het belang van ons allen. Maar als tegenprestatie mogen zowel burgers als bedrijfsleven verwachten dat de overheid alles op alles zet om deze zware maatregelen zo kort mogelijk te laten duren. De indruk dat ze zich daar hard voor maken, hebben de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van de coronaproblematiek nog niet gegeven.

Het is al vanaf medio vorig jaar duidelijk dat vaccineren de enige weg is uit deze crisis. Toch lijkt het alsof RIVM en consorten nu pas begrijpen wat het op logistiek gebied inhoudt om de aanvoer, opslag, fijnmazige distributie én uitlevering van meer dan tien miljoen vaccins in korte tijd te regelen.

Nederland steekt ieder jaar miljoenen in het imago naar het buitenland als ‘Nederland Distributieland’. Ook wordt er volop geïnvesteerd in logistieke innovatieprojecten, zoals via het topsectorenbeleid. Het is dan ook zeer treurig als diezelfde Topsector Logistiek niet vanaf het begin actief gevraagd wordt om mee te denken over de logistieke vraagstukken van deze ongekende logistieke operatie.

Het is bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat het RIVM in eerste instantie aangaf dat herverpakken van de Pfizer-vaccins voor fijnmazige distributie eerst niet mogelijk was, waarna deze krant berichtte dat Israël daar heel succesvol mee is. Nu blijkt, dat dit kwam doordat de gebruikte dienstverlener van de griepprikken het toen simpelweg nog niet kon. Inmiddels is er voor het ompakken wel een eigen lijn in gebruik genomen; het is ook in Nederland dus wel degelijk mogelijk. Dit is maar één voorbeeld van de talloze brandjes die onderweg continu geblust worden, waarbij niet altijd het hele verhaal verteld wordt. De publieke opinie over het functioneren van de verantwoordelijken lijkt soms belangrijker dan de doeltreffendheid van de operatie.

De ambtenaren zitten nu aan het stuur in Nederland. Maar zoals in veel gevallen geldt: schoenmaker, ken je beperkingen. En vraag voor logistieke vraagstukken dan ook de hulp van logistieke experts in. En wees eerlijk over vraagstukken waar je mee worstelt. Er zijn in Nederland talloze supply chain experts die zich al hun hele carrière bezig houden met dit soort oplossingen, zowel in de markt als bij Defensie.

Het is een gemiste kans dat de ambtenarij en RIVM nu pas wakker worden en deze hulp onder grote publieke druk eindelijk lijken in te schakelen. De gevolgen van deze onwetendheid zijn zowel maatschappelijk als economisch helaas zeer groot. En die forse rekening zal door zowel de belastingbetaler als de ondernemers betaald moeten gaan worden.