Dat blijkt uit een onderzoek dat Panteia deed in opdracht van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (Niwo). Opvallend is dat vooral het grensoverschrijdend vervoer minder winstgevend was.

Tussen de diverse deelsectoren waren er grote verschillen. Zo wisten bijvoorbeeld het koel/vriestransport en het tank/bulkvervoer hun rendement wel te vergroten vorig jaar. Tevens werd duidelijk dat vooral de bedrijven met tussen de tien en vijftig werknemers het moeilijk hadden.

Hogere kosten

De opbrengsten in het binnenlands vervoer zijn vorig jaar met gemiddeld 5,7% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Daar stond echter een hogere kostenstijging tegenover (+5,8%). Vooral de uitgaven voor lonen en brandstof namen toe, wat een drukkend effect had op het resultaat onder de streep.

In het grensoverschrijdend vervoer namen de opbrengsten met gemiddeld 4,5% toe. De totale kosten stegen bij de grensoverschrijdende vervoerders ook harder, met een plus van 4,7%. Brandstof- en loonkosten speelden ook hier een negatieve rol.

Toekomst

De onderzoekers denken dat het rendementsverschil tussen binnenlands en grensoverschrijdend vervoer oploopt dit jaar. Zij zeggen dit op basis van gegevens over het eerste kwartaal van 2018. De rentabiliteit van het binnenlands vervoer is naar verwachting 0,3% hoger dan vorig jaar. Het grensoverschrijdend transport krijgt een min van 2,9% voor de kiezen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement