Deze Brand Story is afkomstig uit de NT Oliebollen Special 2022
Met 320 werknemers worden elk jaar zo’n 800.000 containers overgeslagen via schip, trein of truck. ‘En met focus op onze verantwoordelijkheid’, benadrukt Storm. ‘We hebben de ambitie om de CO2-footprint significant terug te dringen de komende jaren. We hebben daar inmiddels diverse projecten voor opgestart, denk aan zonnepanelen, groene stroom, elektrificatie van het wagenpark, deelname aan een waterstofpilot en het opzetten van shore power. Dit jaar hebben we alleen al door die maatregelen onze footprint met 20% teruggebracht.’

Best of class

De strategische heroriëntatie van afgelopen jaar heeft geleid tot een ambitie om in 2025 tot best of class te behoren. De flexibiliteit en efficiency van de dienstverlening worden verder verhoogd. ‘We hebben bijvoorbeeld met twee collega-bedrijven een samenwerking opgezet om containers tussen de railterminal en RST sneller uit te wisselen om daarmee de beladingsgraad van schepen en treinen te optimaliseren’, illustreert Storm. ‘En afgelopen jaar hebben we de volledig geautomatiseerde truck-gate in gebruik genomen, waardoor de truck turnaround time met 45% gedaald is. Als je elke dag zo’n 1.000 trucks over de vloer hebt zet dat zoden aan de dijk.’

RST Arno Storm
Foto: RST

Verhoogd servicelevel

Verder wordt er komend jaar weer geïnvesteerd in equipment en het Terminal Operating System, wordt er met het personeel nog meer aan de lean-methodieken gewerkt en wordt het barge-product geoptimaliseerd. ‘Ook dat heeft te maken met de duurzaamheid en hogere efficiency in onze dienstverlening’, zegt Storm. ‘Gezamenlijk werken we met klanten aan het verhogen van de servicelevels en een hogere productiviteit. Verder worden straddle carriers vervangen door state of the art hybride modellen. Daar zijn we momenteel verregaande gesprekken over aan het voeren’, zegt Storm.

Meer betrokkenheid

Dat er een recessie aankomt houdt Storm niet uit de slaap. ‘Uiteraard houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten’, zegt hij. ‘We zullen anticiperen en slagvaardig handelen waar nodig. Vooral dankzij onze mensen. We zien dat de betrokkenheid is toegenomen en dat er een groot saamhorigheidsgevoel is. Eensgezind met elkaar kunnen we elke crisis doorstaan, doordat we met zijn allen de mouwen oprollen en de schouders eronder zetten.’

Deze Brand Story is afkomstig uit de NT Oliebollen Special 2022