Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft al gezegd niet opnieuw de portemonnee te zullen trekken. ‘De verantwoordelijkheid voor deze risico’s ligt bij de provincie Friesland’, schrijft Harbers aan de Tweede Kamer. ‘Vanuit mijn begroting is, mede op wens van uw Kamer, een aanzienlijke maar vaste financiële bijdrage toegezegd onder de voorwaarde dat de risico’s van het project door de provincie worden gedragen.’

Marktbijdrage

Een van de uitdagingen was altijd de marktbijdrage van 26,5 miljoen euro aan het project van scheepsbouwers, verladers en transporteurs die baat hebben bij verruiming van de sluis. Maar volgens de minister is de provincie Friesland inmiddels weer in gesprek met de betrokken marktpartijen. ‘Ik begrijp dat ze nu onderling afspraken gaan maken over de toegezegde eigen bijdrage. Dat is goed nieuws. Ik heb begrepen dat de provincie en de marktpartijen mij op korte termijn willen bijpraten over de details.’

De tegenvallers zorgen in elk geval voor vertraging van het project. Zo zijn het verwijderen van de tijdelijke waterkering en het aanbrengen van bodembescherming aan de Waddenzeezijde vertraagd en uiterlijk eind 2023 gereed. De 90 jaar oude bruggen kunnen wel uiterlijk in 2025 worden vervangen. ‘Dit is voor mij van groot belang. Daarmee moet een einde komen aan de storingen en ongeplande reparaties en daarmee gepaard gaande vertraging voor het weg- en scheepvaartverkeer.’

Verzilting

Een andere uitdaging is de verzilting van het IJsselmeer. Die is ernstiger dan gedacht. Dat komt omdat, behalve verruiming van de schutsluis, ook de vaargeul naar Kornwerderzand wordt verdiept. Vanaf Kornwerderzand is de eerste van in totaal 4,5 kilometer vaargeul al verdiept. Uit metingen is echter gebleken dat het zoute water, dat normaal door spuien of schutten weer terugvloeit naar de Waddenzee, zich nu ophoopt in de verdiepte geul. Dit zou kunnen leiden tot een zogenoemde zouttong over de bodem. Onderzoeksbureau Deltares gaat daarom onderzoeken hoe groot de kans is op verspreiding van zout water en welke tegenmaatregelen kunnen worden getroffen. Deze studie moet in de tweede helft van dit jaar zijn afgerond.

De sluis is economisch gezien belangrijk voor de scheepsbouw in Friesland. Ook Port of Zwolle profiteert van het project, omdat kustvaart uit Scandinavië, Oost-Europa, Ierland en het Verenigd Koninkrijk naar verwachting van de sluis gebruik gaat maken.

Dit artikel verscheen eerder in Schuttevaer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement