KVNR: verantwoordelijkheid bij juiste partij leggen

In een reactie laat de KVNR weten nog veel vragen te hebben over de maatregelen uit het EU-pakket. De redersvereniging verwacht dat door de introductie van EU-ETS de brandstofkosten voor schepen met 30% tot 50% zullen stijgen. De vereniging wijst erop dat reders lang niet altijd zelf opdrachtgever van vervoer over zee zijn.

‘Om de vervoersstromen over water concurrerend te verduurzamen, is het dan ook belangrijk dat ook verladers meebetalen aan de verwachte kostenstijging.’ De opdrachtgever van transport over zee zou volgens de KVNR de direct verantwoordelijke partij moeten zijn voor de emissiehandel.

Ook heeft de KVNR vragen over de standaard voor duurzamere scheepsbrandstoffen waar reders zich aan moeten conformeren. ‘Reders en zeevarenden weten meestal niet wat de herkomst is van een scheepsbrandstof, laat staan of die ook klimaatvriendelijk is geproduceerd. Die verantwoordelijkheid moet je dus bij de producent van de brandstof neerleggen’, aldus KVNR-directeur Annet Koster.

TLN: kritisch over lastenverzwaring

TLN is positief over de ambitie van de EU om sneller te verduurzamen en lidstaten te verplichten om laad- en tankinfrastructuur te bouwen voor zero-emissie vrachtvervoer. De invoering van een ETS-systeem leidt echter potentieel tot een onredelijke lastenverzwaring voor ondernemers, stelt de branchevereniging.

TLN wijst erop dat transporteurs via het Eurovignet, tolheffing en in de toekomst ook vrachtwagenheffing al belasting betalen op basis van het vervoerde gewicht en emissieklasse van voertuigen. ‘Hoewel TLN het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ondersteunt, is het belangrijk dat vervoerders bij de invoering van een ETS-systeem niet dubbel gaan betalen voor dezelfde CO2-uitstoot. Dat zou een onredelijke lastenverzwaring zijn.’ Eerder al waarschuwden andere Europese brancheverenigingen voor de dubbele belasting die het wegvervoer gaat betalen. Ook de internationaal georganiseerde transportkoepel IRU sluit zich hierbij aan.

Verder lijkt het er volgens TLN op dat binnen het goederenvervoer, alleen wegvervoerders binnen het ETS-systeem komen te vallen, waardoor andere modaliteiten concurrentievoordeel oplopen. Ook zijn bepaalde maatregelen, zoals de belastingverlaging voor duurzame brandstoffen te vrijblijvend, stelt TLN.

VNO-NCW: eerlijker speelveld

De nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie zorgen waarschijnlijk voor een eerlijker speelveld in de Europese Unie, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie. Zij zien duidelijke voordelen van de door Brussel naar buiten gebrachte klimaatambities. Nederland kan dankzij een gecoördineerde Europese aanpak namelijk sneller en tegen lagere kosten CO2-emissiereducties realiseren, denken ze.

De ondernemersorganisaties vinden het ook positief dat de commissie komt met een grensheffing voor producten als ijzer, staal en aluminium, elektriciteit, cement en kunstmest. Daardoor zou oneerlijke concurrentie van buiten Europa worden vermeden. Om te zorgen dat Europese exporteurs elders op de wereldmarkt geen nadelen ondervinden van het nieuwe Europese beleid is volgens de ondernemersorganisaties nog wel aanvullend beleid nodig.

Om de EU-plannen realiteit te maken in eigen land is het in de ogen van de ondernemers zaak dat de Nederlandse overheid de uitvoering van het Klimaatakkoord nu echt ter hand neemt. Er moet bijvoorbeeld de benodigde infrastructuur voor waterstof, CO2 en elektriciteit worden aangelegd. Verder moet op diverse terreinen wet- en regelgeving worden aangepast, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Milieuorganisaties zijn tevreden

Milieuorganisaties reageren positief op de klimaatplannen van de Europese Commissie. ‘Europa laat zien welke kant het op moet. Nederland kan niet achterblijven en moet nu het klimaatdoel aanscherpen. Het is alle hens aan dek’, melden Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Natuur en Milieufederaties in een gezamenlijke eerste reactie. In het volgende regeerakkoord zouden zij het liefst geregeld zien dat de CO2-uitstoot in 2030 met 65 procent moet zijn verminderd.

EU-parlement: twijfels over verdeling lasten

Nederlandse Europarlementariërs hebben hun twijfels over de verdeling van de kosten van de grootscheepse klimaatmaatregelen die de Europese Commissie voorstelt. De scepsis leeft in zowel linkse als rechtse hoek.

Een deel van de opbrengst van de CO2-uitstootrechten die meer bedrijven moeten gaan betalen gaat volgens de plannen naar een sociaal klimaatfonds, waaruit mensen kunnen putten die moeilijk zelf een elektrische auto of de renovatie van hun huis kunnen betalen. ‘De bedoelingen zijn vast goed’, zegt CDA’er Esther de Lange, kopstuk van de machtige christendemocraten in het parlement. ‘Maar het is nog maar de vraag of het voorgestelde fonds daadwerkelijk bij die gezinnen terechtkomt die de steun het hardst nodig hebben.’ Ze wil ‘garanties’ dat de opbrengst niet alleen de schatkist van EU-landen spekt.

Jan Huitema (VVD) is ook weinig te spreken over de verdeling van de lasten van de vergroening van de EU. ‘In Nederland hebben we al accijnzen op brandstoffen, energiebelasting voor gas- en elektriciteit en subsidies om huizen te isoleren en zonnepanelen te installeren. De klimaatwinst is twijfelachtig en dat samen is ongewenst en slecht voor het draagvlak’, meent hij.

GroenLinkser Bas Eickhout maant de commissie vooral om sneller in te grijpen waar dat kan, zoals bij de overgang naar elektrische auto’s en het afbouwen van vrijstellingen voor de CO2-beprijzing voor luchtvaart en de industrie.

Jaren onderhandelen

Het Europees Parlement en de EU-landen moeten met de voorstellen instemmen. Dat vergt naar verwachting nog jaren van onderhandelingen. Het parlement mag dan twijfels hebben over de verdeling van de lasten, op heel wat vlakken wil het juist wat meer vaart zetten achter de strijd tegen klimaatverandering dan de commissie en zeker dan de lidstaten.

Lees ook: Dit betekent het Brusselse klimaatpakket voor het transport

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding