Klantenverlies, Portena en hogere kosten drukken resultaat Nedcargo

Prognose 2022

Het logistieke bedrijf Nedcargo Holding verwacht in het lopende boekjaar een minder resultaat voor belastingen, ondanks een gestegen omzet door de acquisitie van de Friese branchegenoot Portena. Die bedrijfswinst zal door kostenstijgingen en tegenvallers slinken van ruim 3 miljoen euro naar 1,8 miljoen, blijkt uit de winstprognose 2022 in het recent gepubliceerde jaarverslag (2021) van het moederbedrijf van Nedcargo Logistics.

Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Tobias Kleuver

Nedcargo-topman Diederik-Jan Antvelink schrijft het mindere resultaat over 2022 onder meer toe ‘aan het vertrek van enkele klanten’. Daarnaast moet bij Nedcargo Forwarding ‘rekening worden gehouden met een daling van de zeevrachttarieven naar een gemiddeld ‘normaal’ niveau. stelt hij. Ook verloor de expeditiedochter ‘een grote klant medio 2022 waarvoor we veel zeevrachtorders verwerken’. ‘Verder waren er kostenstijgingen van 7 tot 8%, terwijl met onze klanten begin dit jaar 4% was afgesproken’.

De overname van de Portena, augustus vorig jaar, levert ondanks een stevige reorganisatie ook in het lopende boekjaar nog verliezen op, aldus Antvelink. In 2021 zorgde de aankoop voor een negatieve bijdrage van 631.000 euro aan het groepsresultaat voor belastingen.

Portena

Portena werd overgenomen voor een koopsom van 12,9 miljoen euro, blijkt uit de jaarstukken. De verkrijgingsprijs lag met 25,8 miljoen euro echter een stuk hoger. Dat verschil is te verklaren uit de overname van de schulden van Portena Vastgoed, legt de topman van Nedcargo uit. Het betrof de hypotheken op de talrijke loodsen van de logistiek dienstverlener in Heerenveen. De langlopende schuldenlast van Nedcargo is daardoor verdrievoudigd naar 35 miljoen euro.

De overname van Portena Vastgoed (Portena Transport, Bulstra Transport en loodsen) heeft dit jaar wel een positief effect op de omzet van de holding, stelt de directie. Die stijgt met zo’n 7 miljoen euro naar 138 miljoen euro. Rond de 30 miljoen euro van die inkomsten komt voor rekening van Portena, waarvan de cijfers dit jaar voor het eerst volledig in de boeken van Nedcargo Holding zijn opgenomen. De positieve bijdrage compenseert ruimschoots het geraamde omzetverlies bij de dochters Nedcargo Forwarding (-10 miljoen euro) en Nedcargo Logistics (-2,5 miljoen euro) in de voorlopige cijfers voor 2022.

Zeevrachttarieven

Nedcargo profiteerde vorig jaar van de komst van een ‘grote nieuwe klant’ en een toen nog ‘significante stijging’ van de zeevrachttarieven. ‘Deze tarieven zijn gedurende 2021 gestegen tot wel vijf- tot achtmaal zo hoog ten opzichte van de tarieven in 2020. Deze hogere tarieven zijn doorgerekend aan de klanten, wat resulteert in een aanzienlijk hogere omzet’, aldus de directie.

Die omzet viel vorig jaar met 131,6 miljoen euro 36% hoger uit dan in 2020, blijkt uit de cijfers. De nettowinst steeg vorig jaar van 2,4 miljoen naar 3,3 miljoen euro, maar dat was toe te schrijven aan fiscale meevallers. Het resultaat voor belastingen viel met 3 miljoen euro iets lager uit dan in 2020 (3,2 miljoen euro) door hogere financiële lasten.

Nedcargo exploiteert voor supermarkten en groothandel zo’n 250.000 vierkante meter aan magazijnen in de Benelux. In 2021 telde de holding 740 medewerkers, een stijging van 210 als gevolg van de acquisitie van Portena. Daarnaast werden er ook nog 200 flexwerkers ingehuurd.

Rabobank scherpt kredieteisen aan

Het boekjaar 2021 leverde Nedcargo Holding meer omzet en resultaat op, maar ook een aanvullend eisenpakket van huisbankier Rabobank voor de financiering van de holding.

Reden voor deze maatregel was blijkens de jaarrekening ‘het niet nakomen van de convenanten met de bank’. Dat zou volgens de directie onder meer te maken hebben met de consolidatie van de overname van Portena, wat leidde tot een ‘balansverlenging’. Daarnaast speelde een ‘mindere geconsolideerde financiële performance dan verwacht’ een rol.

Het gaat bij leningsconvenanten onder meer om afspraken op het gebied van solvabiliteit waaraan een bedrijf moet voldoen. Voor banken hebben deze convenanten vooral een signaalfunctie als de kredietsituatie van een onderneming verslechtert. Zij kunnen dan extra zekerheden eisen. Zo kregen de eigenaars van Nedcargo, waaronder topman Diederik-Jan Antvelink en de Van Uden Holding, de oekaze van de Rabobank om bij te storten in de kas van de holding. Het ging volgens Antvelink om een extra bedrag van 850.000 euro. Verder moet dochterbedrijf Den Bosch Max B.V, dat zich toelegt op de bouw van elektrische binnenvaartschepen, voortaan ‘meetekenen op de financiering van de holding’. De directie belooft op het eerstvolgende jaarlijkse toetsmoment (31/12/2022) ‘aan de convenanten te voldoen’.

Lees ook: Nedcargo zet ambitieuze overnameplannen voorlopig in de ijskast

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Klantenverlies, Portena en hogere kosten drukken resultaat Nedcargo | NT

Klantenverlies, Portena en hogere kosten drukken resultaat Nedcargo

Prognose 2022

Het logistieke bedrijf Nedcargo Holding verwacht in het lopende boekjaar een minder resultaat voor belastingen, ondanks een gestegen omzet door de acquisitie van de Friese branchegenoot Portena. Die bedrijfswinst zal door kostenstijgingen en tegenvallers slinken van ruim 3 miljoen euro naar 1,8 miljoen, blijkt uit de winstprognose 2022 in het recent gepubliceerde jaarverslag (2021) van het moederbedrijf van Nedcargo Logistics.

Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Tobias Kleuver

Nedcargo-topman Diederik-Jan Antvelink schrijft het mindere resultaat over 2022 onder meer toe ‘aan het vertrek van enkele klanten’. Daarnaast moet bij Nedcargo Forwarding ‘rekening worden gehouden met een daling van de zeevrachttarieven naar een gemiddeld ‘normaal’ niveau. stelt hij. Ook verloor de expeditiedochter ‘een grote klant medio 2022 waarvoor we veel zeevrachtorders verwerken’. ‘Verder waren er kostenstijgingen van 7 tot 8%, terwijl met onze klanten begin dit jaar 4% was afgesproken’.

De overname van de Portena, augustus vorig jaar, levert ondanks een stevige reorganisatie ook in het lopende boekjaar nog verliezen op, aldus Antvelink. In 2021 zorgde de aankoop voor een negatieve bijdrage van 631.000 euro aan het groepsresultaat voor belastingen.

Portena

Portena werd overgenomen voor een koopsom van 12,9 miljoen euro, blijkt uit de jaarstukken. De verkrijgingsprijs lag met 25,8 miljoen euro echter een stuk hoger. Dat verschil is te verklaren uit de overname van de schulden van Portena Vastgoed, legt de topman van Nedcargo uit. Het betrof de hypotheken op de talrijke loodsen van de logistiek dienstverlener in Heerenveen. De langlopende schuldenlast van Nedcargo is daardoor verdrievoudigd naar 35 miljoen euro.

De overname van Portena Vastgoed (Portena Transport, Bulstra Transport en loodsen) heeft dit jaar wel een positief effect op de omzet van de holding, stelt de directie. Die stijgt met zo’n 7 miljoen euro naar 138 miljoen euro. Rond de 30 miljoen euro van die inkomsten komt voor rekening van Portena, waarvan de cijfers dit jaar voor het eerst volledig in de boeken van Nedcargo Holding zijn opgenomen. De positieve bijdrage compenseert ruimschoots het geraamde omzetverlies bij de dochters Nedcargo Forwarding (-10 miljoen euro) en Nedcargo Logistics (-2,5 miljoen euro) in de voorlopige cijfers voor 2022.

Zeevrachttarieven

Nedcargo profiteerde vorig jaar van de komst van een ‘grote nieuwe klant’ en een toen nog ‘significante stijging’ van de zeevrachttarieven. ‘Deze tarieven zijn gedurende 2021 gestegen tot wel vijf- tot achtmaal zo hoog ten opzichte van de tarieven in 2020. Deze hogere tarieven zijn doorgerekend aan de klanten, wat resulteert in een aanzienlijk hogere omzet’, aldus de directie.

Die omzet viel vorig jaar met 131,6 miljoen euro 36% hoger uit dan in 2020, blijkt uit de cijfers. De nettowinst steeg vorig jaar van 2,4 miljoen naar 3,3 miljoen euro, maar dat was toe te schrijven aan fiscale meevallers. Het resultaat voor belastingen viel met 3 miljoen euro iets lager uit dan in 2020 (3,2 miljoen euro) door hogere financiële lasten.

Nedcargo exploiteert voor supermarkten en groothandel zo’n 250.000 vierkante meter aan magazijnen in de Benelux. In 2021 telde de holding 740 medewerkers, een stijging van 210 als gevolg van de acquisitie van Portena. Daarnaast werden er ook nog 200 flexwerkers ingehuurd.

Rabobank scherpt kredieteisen aan

Het boekjaar 2021 leverde Nedcargo Holding meer omzet en resultaat op, maar ook een aanvullend eisenpakket van huisbankier Rabobank voor de financiering van de holding.

Reden voor deze maatregel was blijkens de jaarrekening ‘het niet nakomen van de convenanten met de bank’. Dat zou volgens de directie onder meer te maken hebben met de consolidatie van de overname van Portena, wat leidde tot een ‘balansverlenging’. Daarnaast speelde een ‘mindere geconsolideerde financiële performance dan verwacht’ een rol.

Het gaat bij leningsconvenanten onder meer om afspraken op het gebied van solvabiliteit waaraan een bedrijf moet voldoen. Voor banken hebben deze convenanten vooral een signaalfunctie als de kredietsituatie van een onderneming verslechtert. Zij kunnen dan extra zekerheden eisen. Zo kregen de eigenaars van Nedcargo, waaronder topman Diederik-Jan Antvelink en de Van Uden Holding, de oekaze van de Rabobank om bij te storten in de kas van de holding. Het ging volgens Antvelink om een extra bedrag van 850.000 euro. Verder moet dochterbedrijf Den Bosch Max B.V, dat zich toelegt op de bouw van elektrische binnenvaartschepen, voortaan ‘meetekenen op de financiering van de holding’. De directie belooft op het eerstvolgende jaarlijkse toetsmoment (31/12/2022) ‘aan de convenanten te voldoen’.

Lees ook: Nedcargo zet ambitieuze overnameplannen voorlopig in de ijskast

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement