Over dat tweede kwartaal zag PostNL het nettoresultaat wel stijgen van 5 miljoen naar negen miljoen euro door een gestegen pakketvolume van 3,3% naar 86 miljoen zendingen en een tariefsverhoging. Daardoor nam de omzet van de pakketdivisie over het tweede kwartaal toe van 519 miljoen naar 556 miljoen euro.

De inkomsten bij de postdivisie daalden daarentegen met bijna 8% naar 323 miljoen euro. In totaal kwam de omzet van PostNL uit op 771 (+3%). Daarbij stond de post Intercompany voor een inkomstenverlies van 168 miljoen euro in het tweede kwartaal. Indien die even buiten beschouwing wordt gelaten, zou de pakketdivisie nu goed zijn voor ruim 70% van de omzet bij PostNL.

Hogere winstverwachting

Op basis van het lichte winstherstel over het tweede kwartaal bij het pakketvervoer heeft PostNL de winstverwachting (resultaat voor belastingen en rente) dit jaar verhoogd met dertig miljoen euro. Daarbij wordt nu uitgegaan van een bandbreedte van 100 miljoen tot 130 miljoen euro.

Reorganisatie

Het optimisme bij de directie over betere winstcijfers wordt verder gevoed door de eerder eerder aangekondigde reorganisatie. De uitvoering van die plannen, om tweehonderd tot driehonderd voltijdbanen te schrappen bij vooral de pakketdivisie, is inmiddels begonnen. Naar verwachting is een klein deel van die kostenbesparing al dit jaar in de cijfers terug te zien, stelt PostNL. In totaal moet de reorganisatie jaarlijks zo’n 25 miljoen euro opleveren.