De nieuwe maatschappij gaat blijkens diverse Italiaanse krantenberichten Italia Trasporto Aereo (ITA) heten en moet dienen als holding waar de gezonde delen van Alitalia in worden ondergebracht. Alitalia blijft dan over in een soort sterfhuisconstructie. De plannen, kapitalisering via staatssteun van de nieuwe airline en de omvang van de vloot moeten overigens nog worden afgestemd met de EU, heet het.

Geen winst sinds 2002

Alitalia heeft sinds 2002 geen winst meer behaald en werd de afgelopen 3,5 jaar met overheidssteun in leven gehouden. Sinds eind 2019 staat de airline onder curatele van een bewindvoerder en werd er vergeefs gezocht naar nieuwe kopers en geldschieters.

Bij de nationale luchtvaartmaatschappij werken nog rond de 10.000 mensen. In het kader van de coronacrisis zitten daarvan rond de  7000 grotendeels thuis via arbeidstijdverkorting. Daarnaast kreeg de airline rond de drie miljard euro aan staatssteun toegezegd van de Italiaanse overheid om de huidige crisis te overleven.