Met het project wil VIL nagaan of het mogelijk is om vracht- en bestelwagens te delen en daardoor kosten te besparen, extra omzet te genereren door het verhuren van vrije capaciteit of extra opdrachten te kunnen uitvoeren als gevolg van de toegenomen flexibiliteit.

Deeleconomie

‘De deeleconomie is al enkele jaren bezig aan een opmars. Het steeds grotere aanbod aan deelwagens in Vlaamse steden is hier een goed voorbeeld van’, licht projectleider Eva Gezels toe. Ook in de logistieke sector wordt het deelprincipe al toegepast: van pools voor het delen van vrachtwagenchauffeurs tot het delen van magazijnruimte. Platformen brengen daarbij soms vraag en aanbod eenvoudig en snel met elkaar in contact.

Gezels: ‘We willen graag weten of dit principe ook toe te passen is voor het delen van vracht- en bestelwagens. De stilstand van transportmiddelen is een probleem waar veel bedrijven mee kampen.’

Piekperiodes

Uit een enquête die VIL hield onder transporteurs en logistieke dienstverleners bleek dat bij 50% van de respondenten transportmiddelen soms stilstaan buiten de piekperiodes, bij een kleine 20% gebeurt dit zelfs vaak.

‘Bedrijven stemmen hun transportcapaciteit af op piekperiodes, maar deze piek- en dalmomenten kunnen sterk verschillen per bedrijf. Daarom zou fleetsharing een oplossing kunnen zijn’, aldus Gezels.

Problemen

Doelstelling van het project is om na te gaan tegen welke problemen transporteurs aanlopen bij fleetsharing en hoe die opgelost kunnen worden. Hiervoor gaat VIL de huidige situatie en de belemmerende factoren, zoals de vergunningsplicht en de aansprakelijkheid, in kaart brengen en er oplossingen voor zoeken. Er zal een samenwerkingsmodel opgesteld worden, met de bijhorende juridische vereisten. Dit model zal getest worden bij de projectdeelnemers.

‘VIL zal bovendien een simulatiemodel opstellen om matches tussen bedrijven bloot te leggen. Bijvoorbeeld grote winkels en depots die ’s nachts worden beleverd en distributiecentra waar overdag goederen worden opgehaald vormen een mogelijke match om voertuigen te delen”, vertelt Gezels. Ze verwacht in juni 2019 de eerste resultaten te kunnen presenteren.

Afschrijving

Een ander voordeel van fleetsharing is volgens VIL ruimere benutting van materieel en gedeelde kosten, waardoor kortere afschrijvingsperiodes mogelijk zijn. En dat transportbedrijven door fleetsharing toegang hebben tot het nieuwste en meest duurzame (Euro-normen) materieel.

De deelnemers zijn: Deny Logistics, Eutraco, Exsan (Sany Group), Gilbert De Clercq, Remitrans, Transport Lux, Transport Vanschoonbeek – Matterne en Vincent Logistics.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement