Het van oorsprong Limburgse bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met Havenbedrijf Rotterdam voor de huur van extra grond. Die loopt in 2040 af, net als die voor de bestaande locatie. De zeekade van 400 meter voor de verscheping van de op de Maasvlakte geproduceerde funderingen wordt met 200 meter verlengd. Die uitbreiding moet medio 2023 klaar zijn.

Sif heeft meer ruimte nodig om in te kunnen spelen op de verwachte hausse in de bouw van windmolenparken op de Noordzee. Zo worden alleen al in het Nederlandse deel vijf windparken met zo’n tachtig windturbines gebouwd.

Draaischijf

Directe aanleiding voor de uitbreiding is de opdracht van de Belgische aannemer Deme voor de levering van 47 funderingspalen en 94 verbindingsstukken (transition pieces) en andere onderdelen voor het windpark Borssele 1+2. De levering daarvan gaat in oktober van start.

De onderdelen worden vanuit Denemarken, Duitsland en het VK aangevoerd naar de Maasvlakte en daar klaargemaakt voor installatie. De locatie vervult daarmee de functie van draaischijf voor het project. Sif zegt verder dat het Deme en toekomstige klanten op projectbasis overslagmaterieel gaat leveren, zoals platformwagens (spmt’s) en allerlei verschillende soorten kranen. Het bedrijf verwacht dat die activiteit binnen een paar jaar goed is voor een omzet van minstens tien miljoen euro.

Halfjaarcijfers

Uit de woensdag gepubliceerde halfjaarcijfers blijkt dat het bedrijf in de periode juni 2018 – juni 2019 zijn personeelsbestand bijna heeft verdubbeld tot 582 fte’s. Het aantal werknemers met een vast dienstverband is echter veel minder sterk gestegen, namelijk met een kleine veertig tot bijna driehonderd.

Die forse uitbreiding volgt op het binnenhalen van een aantal grote projecten, waaronder 114 funderingen voor het park Hollandse Kust Zuid en 84 voor het Amerikaanse windpark Vineyard. Het laatste project staat echter op losse schroeven omdat de afgifte van de milieuvergunning is uitgesteld.

Met de snelle groei van het personeelsbestand is het bedrijf weer terug op het niveau van 2017. Vorig jaar werd het personeelsbestand nog gehalveerd, omdat de productie bijna tot stilstand was gekomen doordat opdrachtgevers projecten uitstelden. Vorige week omschreef het bedrijf het uitstel van het Vineyard-project nog als een goed voorbeeld van de volatiliteit van de offshore windmarkt.

Omzet stijgt

De van oorsprong Limburgse groep heeft in de eerste helft van het jaar een omzet geboekt van 170 miljoen euro, tegen 146 miljoen in de eerste helft van 2018. Het brutoresultaat (ebitda) daalde echter met een kleine 10% tot 12,7 miljoen euro. Het afgelopen jaar werd 94.000 ton staal tot funderingspalen verwerkt, tegen 81.000 ton vorig jaar.

Topman Fred van Beers verwacht dat de vraag de komende jaren blijft groeien. ‘Het sentiment in de markt is verder verbeterd’, zegt hij in een schriftelijke toelichting. Hij wijst er verder op dat steeds meer landen overgaan op offshore wind.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement