Winstbelasting essentieel voor de hele Nederlandse zeevaart (opinie)

Ingezonden opinie

De omzet in de zeevaart is met maar liefst 43 procent gestegen volgens cijfers van het CBS. Het goede nieuws voor de sector heeft vooral te maken met prijsstijgingen door ontwikkelingen op de wereldwijde markt. De prijsstijgingen zijn wel van een lager niveau dan bij buitenlandse rederijen met enorme containerschepen. De hoge tarieven in de containermarkt liggen al enige tijd onder vuur. Regelmatig wordt geroepen dat rederijen meer belasting zouden moeten betalen. Of dat verstandig zou zijn, verdient nadere toelichting.

Foto: KVNR

De zeevaart kent een winstbelasting, de tonnagebelasting, die van toepassing is op alle vervoersactiviteiten in de zeevaart, zoals container, cruise en ferryvaart en zware lading. Een reder heeft eens per tien jaar de keuze om in plaats van de algemene winstbelasting te kiezen voor een winstbelasting speciaal voor de zeevaart. De jaarlijks te betalen winstbelasting wordt dan vastgesteld op basis van de tonnage van het schip. De fiscale winst wordt daarbij berekend op basis van een vast bedrag aan winst per nettoton aan laadvermogen van het zeeschip.

Een rederij betaalt daarmee altijd belasting, zowel in winstgevende als verlieslatende marktomstandigheden. In een periode van hoge winsten betaalt de rederij relatief weinig belasting. Dat stelt de rederij niet alleen in staat om de klappen op te vangen in minder gunstige omstandigheden, maar ook om te investeren in bijvoorbeeld de verduurzaming van schepen.

In 1996 voerde Nederland als eerste de innovatieve tonnagebelasting in als onderdeel van een vernieuwend Nederlands overheidsbeleid om de zeevaart een boost te geven. Het werd een groot succes en tegenwoordig kennen praktisch alle maritieme landen ter wereld een tonnagebelasting die zorgt voor een internationaal gelijk speelveld onder rederijen. Als Nederland in het huidige gelijke speelveld internationaal een maritieme speler van formaat wil blijven, dan is het behoud van een aantrekkelijke tonnageregeling absolute noodzaak.

Lodewijk Wisse (KVNR)

Lodewijk Wisse is adviseur fiscale en juridische zaken bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

Winstbelasting essentieel voor de hele Nederlandse zeevaart (opinie) | NT

Winstbelasting essentieel voor de hele Nederlandse zeevaart (opinie)

Ingezonden opinie

De omzet in de zeevaart is met maar liefst 43 procent gestegen volgens cijfers van het CBS. Het goede nieuws voor de sector heeft vooral te maken met prijsstijgingen door ontwikkelingen op de wereldwijde markt. De prijsstijgingen zijn wel van een lager niveau dan bij buitenlandse rederijen met enorme containerschepen. De hoge tarieven in de containermarkt liggen al enige tijd onder vuur. Regelmatig wordt geroepen dat rederijen meer belasting zouden moeten betalen. Of dat verstandig zou zijn, verdient nadere toelichting.

Foto: KVNR

De zeevaart kent een winstbelasting, de tonnagebelasting, die van toepassing is op alle vervoersactiviteiten in de zeevaart, zoals container, cruise en ferryvaart en zware lading. Een reder heeft eens per tien jaar de keuze om in plaats van de algemene winstbelasting te kiezen voor een winstbelasting speciaal voor de zeevaart. De jaarlijks te betalen winstbelasting wordt dan vastgesteld op basis van de tonnage van het schip. De fiscale winst wordt daarbij berekend op basis van een vast bedrag aan winst per nettoton aan laadvermogen van het zeeschip.

Een rederij betaalt daarmee altijd belasting, zowel in winstgevende als verlieslatende marktomstandigheden. In een periode van hoge winsten betaalt de rederij relatief weinig belasting. Dat stelt de rederij niet alleen in staat om de klappen op te vangen in minder gunstige omstandigheden, maar ook om te investeren in bijvoorbeeld de verduurzaming van schepen.

In 1996 voerde Nederland als eerste de innovatieve tonnagebelasting in als onderdeel van een vernieuwend Nederlands overheidsbeleid om de zeevaart een boost te geven. Het werd een groot succes en tegenwoordig kennen praktisch alle maritieme landen ter wereld een tonnagebelasting die zorgt voor een internationaal gelijk speelveld onder rederijen. Als Nederland in het huidige gelijke speelveld internationaal een maritieme speler van formaat wil blijven, dan is het behoud van een aantrekkelijke tonnageregeling absolute noodzaak.

Lodewijk Wisse (KVNR)

Lodewijk Wisse is adviseur fiscale en juridische zaken bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).