Over dit uitgangspunt is overeenstemming bereikt binnen een werkgroep van de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de IMO. Het voorstel komt volgend jaar op de agenda van de najaarsvergadering van de MSC. Als het daarin wordt aangenomen, wordt de meldplicht op 1 januari 2026 van kracht.

Een schip dat op zee containers verliest, moet dit ook melden aan de vlaggenstaat. Die moet het incident dan weer delen met de IMO, die daarvoor een apart registratiesysteem ontwikkelt. Dat wordt onderdeel van het Global Integrated Shipping Information System (GISIS) van het VN-agentschap.

IMO-verdragen

De meldplicht wordt geïncorporeerd in twee IMO-verdragen, Safety of life at sea (Solas) en Maritime Pollution (Marpol). Volgens het voorstel van de werkgroep, formeel de Sub-Committee on detection and reporting of lost containers, moet de gezagvoerder van een schip dat containers verliest dit incident ‘onverwijld met passende middelen zo uitgebreid mogelijk melden’.

Volgens de World Shipping Council (WCS), de belangrijkste belangenvereniging van de containervaart, gingen er in de twaalf jaar van 2008 tot 2019 gemiddeld 1382 containers per jaar ‘verloren’, een fractie van de meer dan 200 miljoen containers die jaarlijks over zee worden vervoerd. Of in dat cijfer ook de containers zitten die onderweg overboord zijn gegaan, maar konden worden geborgen, is niet duidelijk.

Ook is niet duidelijk in hoeverre de WCS-cijfers een volledig beeld geven, aangezien er immers nog geen meldplicht van kracht is. In het recente verleden verloren een aantal schepen honderden containers in een klap. Bekende voorbeelden zijn de ‘MSC Zoe’, die begin 2019 zeker 345 containers verloor en de ‘ONE Opus’, die een kleine twee jaar in een klap maar liefst zo’n 1800 containers in de Stille Oceaan zag verdwijnen.

Volgens de IMO kunnen overboord geslagen containers een ernstig gevaar vormen voor de scheepvaart en de veiligheid op zee, vooral voor jachten, vissersschepen en andere kleine vaartuigen. Daarnaast kan containerverlies ernstige vervuiling veroorzaken. Ook daarvan is de ‘MSC Zoe’ eveneens een bekend voorbeeld met kilometers aan vervuilde Waddenstranden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement