19 vuile schepen betrapt bij controles in Belgische deel Noordzee

metingen luchttoezichtvliegtuig

In 2022 betrapte het luchttoezichtteam van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) negentien schepen op verontreiniging van de zee. Bij metingen in de rookpluimen van 47 schepen vond het verdachte zwavelwaarden en in die van 35 schepen verdachte stikstofwaarden.

Het Belgische luchttoezichtvliegtuig in actie. © Marinecomponent van Defensie

Er werden 965 rookpluimen onderzocht op zwaveluitstoot en 963 op de uitstoot van stikstofverbindingen. In totaal legden de toezichters 244 vlieguren af boven de Noordzee, in het kader van een internationaal gecoördineerd toezicht op olie-en gasinstallaties en een internationale opdracht voor de detectie van chemische verontreiniging. Ze voerden daarbij ook twee seizoenale zeezoogdierentellingen uit. Het vliegtuig realiseerde ook enkele ‘on call’ vluchten, waarbij het onder meer ondersteuning bood bij reddingsacties van transmigranten op zee.

Pollutiecontrole wasgoed voor het merendeel (164) van de gepresteerde vlieguren, gevolgd door visserijcontrole aan bod (42,5 uren). Navigatie-overtredingen, het betreden van verboden zones en het varen zonder het verplichte automatisch identificatiesysteem werden in 2022 meer gemeld dan vroeger het geval was. De twee in 2022 vastgestelde operationele olieverontreinigingen bevestigden de dalende trend van het laatste decennium. Maar bij andere vloeistoffen is de trend licht stijgend.

De luchtoperatoren rapporteerden in 2022 46 navigatie-overtredingen aan de Kustwachtcentrale en het directoraat-generaal Scheepvaart (FOD Mobiliteit en Vervoer). Het ging vooral om schepen die ‘spookvaren’ of voor anker gaan in de vaarroutes. Gezien dit type inbreuken toeneemt, met een verhoogd risico op aanvaringen tot gevolg, zorgt het directoraat-generaal Scheepvaart sinds januari 2023 voor een specifieke juridische follow-up.

De elf overtredingen in het betreden van zones op zee die in een veiligheidsperimeter liggen – zoals de windparken – worden deels verklaard door de toename van het aantal verboden gebieden, zoals het aquacultuurbedrijf voor de kust van Nieuwpoort en het kalibratiegebied voor wetenschappelijke instrumenten ter hoogte van Oostende. Zestien van de zeventien schepen die vaarden zonder het automatische identificatiesysteem (AIS) waren vissersboten.

19 vuile schepen betrapt bij controles in Belgische deel Noordzee | NT

19 vuile schepen betrapt bij controles in Belgische deel Noordzee

metingen luchttoezichtvliegtuig

In 2022 betrapte het luchttoezichtteam van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) negentien schepen op verontreiniging van de zee. Bij metingen in de rookpluimen van 47 schepen vond het verdachte zwavelwaarden en in die van 35 schepen verdachte stikstofwaarden.

Het Belgische luchttoezichtvliegtuig in actie. © Marinecomponent van Defensie

Er werden 965 rookpluimen onderzocht op zwaveluitstoot en 963 op de uitstoot van stikstofverbindingen. In totaal legden de toezichters 244 vlieguren af boven de Noordzee, in het kader van een internationaal gecoördineerd toezicht op olie-en gasinstallaties en een internationale opdracht voor de detectie van chemische verontreiniging. Ze voerden daarbij ook twee seizoenale zeezoogdierentellingen uit. Het vliegtuig realiseerde ook enkele ‘on call’ vluchten, waarbij het onder meer ondersteuning bood bij reddingsacties van transmigranten op zee.

Pollutiecontrole wasgoed voor het merendeel (164) van de gepresteerde vlieguren, gevolgd door visserijcontrole aan bod (42,5 uren). Navigatie-overtredingen, het betreden van verboden zones en het varen zonder het verplichte automatisch identificatiesysteem werden in 2022 meer gemeld dan vroeger het geval was. De twee in 2022 vastgestelde operationele olieverontreinigingen bevestigden de dalende trend van het laatste decennium. Maar bij andere vloeistoffen is de trend licht stijgend.

De luchtoperatoren rapporteerden in 2022 46 navigatie-overtredingen aan de Kustwachtcentrale en het directoraat-generaal Scheepvaart (FOD Mobiliteit en Vervoer). Het ging vooral om schepen die ‘spookvaren’ of voor anker gaan in de vaarroutes. Gezien dit type inbreuken toeneemt, met een verhoogd risico op aanvaringen tot gevolg, zorgt het directoraat-generaal Scheepvaart sinds januari 2023 voor een specifieke juridische follow-up.

De elf overtredingen in het betreden van zones op zee die in een veiligheidsperimeter liggen – zoals de windparken – worden deels verklaard door de toename van het aantal verboden gebieden, zoals het aquacultuurbedrijf voor de kust van Nieuwpoort en het kalibratiegebied voor wetenschappelijke instrumenten ter hoogte van Oostende. Zestien van de zeventien schepen die vaarden zonder het automatische identificatiesysteem (AIS) waren vissersboten.