De genoemde 30% van de schepen heeft volgens AkzoNobel nog niet de technologie aan boord die nodig is om de eigen CO2-uitstoot te meten en rapporteren. Dat is een probleem, want de IMO verwacht van de rederijen dat ze gedurende dit lopende jaar de CO2-uitstoot berekenen en doorgeven zodat in het voorjaar van 2024 het toekennen van energielabels aan de schepen kan beginnen.

AkzoNobel waarschuwt dat duizenden schepen straks naar de sloop zullen moeten. Zó heet zal in de praktijk de soep niet meteen gegeten worden, want de belangrijkste kritiek op het CII-systeem was tot nu juist steeds, dat het veel te soft is. Schepen krijgen op basis van hun prestaties straks een label opgeplakt variërend van een ‘A’-label voor de schoonste schepen tot een ‘E’-label voor de ergste klimaatbedervers, waarbij de zwaarste sanctie voor de grootste zondaars wordt dat ze een verbeterplan moeten schrijven en indienen.

AkzoNobel stelt dat rederijen nu de keuze moeten maken om hun schepen óf te vergroenen óf naar de sloop te brengen en vindt dat ze geen excuus meer hebben om daarmee te wachten nu de IMO deze maand overeenstemming heeft bereikt over de CO2-doelstellingen voor de sector (netto nul uitstoot ‘in of rond’ 2050). ‘Het tijdpad waarop iedereen heeft zitten wachten, is nu bekend’, aldus het bedrijf. Dat het chemiebedrijf zich druk maakt over de CII-paraatheid van de scheepvaart heeft een commerciële achtergrond: het bedrijf heeft een divisie die coatings voor scheepsrompen verkoopt en die ook een digitale scheepsprestaties-tool aanbiedt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement