‘Ik ben niet optimistisch over de Nieuwe Zijderoute. Rijden via Rusland is op dit moment erg onzeker en de Middencorridor is minder betrouwbaar, mede omdat er veel spelers bij betrokken zijn. Als je als verlader of operator een trein opzet, doe je een enorme kapitaalinvestering. Er moeten wagons geregeld worden en wagonverhuurders en spoorwegmaatschappijen werken met langetermijncontracten. De sanctiepakketten van de EU volgen elkaar sinds de oorlog in rap tempo op. Elke keer als Rusland iets doet wat in de ogen van het westen om een reactie vraagt, voert de EU de druk verder op door met een volgend sanctiepakket te komen. Ik zie echt een ontwikkeling naar steeds verder de duimschroeven aandraaien.

Het is dan ook een reëel risico dat er in de toekomst een sanctiepakket komt dat het vervoer van lading van en naar China door Rusland heen moeilijker zo niet onmogelijk maakt. Om lading per spoor door Rusland te vervoeren, moet je gebruik maken van de Russische staatsspoorwegen, de RZD. Het zou me niks verbazen als de EU dat bedrijf in de toekomst volledig in de ban doet. Het is naïef om te geloven dat Europa dat niet overweegt.  Als het gebeurt, betekent het dat er geen lading van of naar EU-landen mag bewegen over Russisch grondgebied. Niet bepaald een aanmoediging om een nieuwe trein op te zetten.

Het kan zomaar gaan gebeuren dat je net alle investeringen hebt gedaan en dat je opeens geen treinen meer mag rijden door Rusland. Je weet natuurlijk niet of die sancties er komen, dus als een verlader nu een beslissing moet nemen om al dan niet te investeren in een treindienst, kiest die bij zoveel onzekerheid waarschijnlijk voor een minder onzeker alternatief, zoals het transport over zee, of voor tijdkritische goederen het luchtvervoer.

Het is wel zo dat er naar mijn weten al lange tijd geen incidenten zijn geweest op de noordelijke Zijderoute via Rusland. Aan het begin van de oorlog zijn er wel treinen geweest die wekenlang hebben vastgestaan. Maar dat was een overgangssituatie. Inmiddels weet iedereen wel wat wel en wat niet te doen, en als je nu lading over de Nieuwe Zijderoute via Belarus en Rusland vervoert, brengt dat geen directe risico’s met zich mee. De volumes via de noordelijke Nieuwe Zijderoute zijn in 2022 al met zo’n 40% afgenomen. Zolang de nieuwe sancties er niet komen, denk ik dat de treindiensten die er nog wel zijn, blijven bestaan. Maar de kans dat iemand een nieuwe investering doet, acht ik dus niet groot. Tot begin 2022 zag je dat de ene na de andere nieuwe trein ging rijden. Dat soort nieuws hoor je nu niet meer. En dat heeft een reden in mijn ogen.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement