Bestelwagens in de ban van schone stadsdistributie

In een snel veranderende wereld worden de eisen gesteld aan het vervoer van goederen over de weg alsmaar complexer en op het eerste zicht zelfs contradictorisch: efficiënt vervoer en een schoon milieu. Het vervoer moet dus duurzaam worden en tegelijk economisch renderen. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar volgens Horst Oehlschlaeger, development manager bij Volkswagen Commercial Vehicles, best haalbaar.

Flexibele en milieuvriendelijkebestelauto’s met een hybride of elektrisch aandrijfsysteem

worden door de Volkswagen-directeur naar voor geschoven als beste oplossing voor goederendistributie in grootstedelijke centra. Vooral met de alsmaar strenger wordende milieuregels maken deze technieken volgens hem de meeste kans.

Volgens Oehlschlaeger zal het mobiliteits- en distributievraagstuk de komende decennia hand over hand kritischer worden. Dit komt doordat de voorspelde toename van het verkeer gigantische vormen zal gaan aannemen. Uit een door de Boston Consulting

Group gevoerde studie van twee jaar geleden blijkt dat de bestelwagens in 2015 rond 86,7 miljoen eenheden zal schommelen, tegenover 69,1 miljoen in 2007. Dat

betekent een groei van 25%. Het rapport schat dat het aantal voertuigen tegen 2050 de kaap van de 2 miljard zal ronden. Het grootste deel van deze spectaculaire stijging

komt op het conto van groeimarkten als China, India, Rusland en Zuid-Amerika.

De aanwas van megasteden zal eveneens een impact hebben op de ontwikkeling van bestelauto’s. Tegen 2030 zou tussen 50 en 80% van de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden wonen. De mobiliteit van goederen wordt dus cruciaal om al deze mensen te bedienen. "Door de vooropgestelde stijging van het aantal voertuigen zal de vraag naar brandstof nog grotere proporties aannemen dan nu al het geval is", zegt Oehlschlaeger. "Deze onafwendbare evolutie maakt dat de we dringend extra inspanningen moeten leveren om andere, hernieuwbare energiebronnen aan

te boren."

"Verschillende bestelwagenconstructeurs zijn al bezig met onderzoek en ontwikkeling van nieuwe, alternatieve aandrijfconcepten die zich expliciet toespitsen op schone

stedelijke distributie", aldus de Volkswagen-directeur. Aandrijfsystemen op basis van aardgas en elektriciteit zijn slechts twee voorbeelden hiervan. Vooral wat dit laatste concept betreft, schat Oehlschlaeger de toekomstkansen hoog in. "Bestelauto’s in steden hebben het beste profiel voor elektrische aandrijfsystemen. Ze leggen dagelijks korte afstanden af van circa 50 km en keren telkens naar de thuisbasis terug, waar men

dergelijke voertuigen kan opladen. Zo’n regelmatig patroon is ideaal voor het gebruik van elektrische voertuigen."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Bestelwagens in de ban van schone stadsdistributie | NT

Bestelwagens in de ban van schone stadsdistributie

In een snel veranderende wereld worden de eisen gesteld aan het vervoer van goederen over de weg alsmaar complexer en op het eerste zicht zelfs contradictorisch: efficiënt vervoer en een schoon milieu. Het vervoer moet dus duurzaam worden en tegelijk economisch renderen. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar volgens Horst Oehlschlaeger, development manager bij Volkswagen Commercial Vehicles, best haalbaar.

Flexibele en milieuvriendelijkebestelauto’s met een hybride of elektrisch aandrijfsysteem

worden door de Volkswagen-directeur naar voor geschoven als beste oplossing voor goederendistributie in grootstedelijke centra. Vooral met de alsmaar strenger wordende milieuregels maken deze technieken volgens hem de meeste kans.

Volgens Oehlschlaeger zal het mobiliteits- en distributievraagstuk de komende decennia hand over hand kritischer worden. Dit komt doordat de voorspelde toename van het verkeer gigantische vormen zal gaan aannemen. Uit een door de Boston Consulting

Group gevoerde studie van twee jaar geleden blijkt dat de bestelwagens in 2015 rond 86,7 miljoen eenheden zal schommelen, tegenover 69,1 miljoen in 2007. Dat

betekent een groei van 25%. Het rapport schat dat het aantal voertuigen tegen 2050 de kaap van de 2 miljard zal ronden. Het grootste deel van deze spectaculaire stijging

komt op het conto van groeimarkten als China, India, Rusland en Zuid-Amerika.

De aanwas van megasteden zal eveneens een impact hebben op de ontwikkeling van bestelauto’s. Tegen 2030 zou tussen 50 en 80% van de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden wonen. De mobiliteit van goederen wordt dus cruciaal om al deze mensen te bedienen. "Door de vooropgestelde stijging van het aantal voertuigen zal de vraag naar brandstof nog grotere proporties aannemen dan nu al het geval is", zegt Oehlschlaeger. "Deze onafwendbare evolutie maakt dat de we dringend extra inspanningen moeten leveren om andere, hernieuwbare energiebronnen aan

te boren."

"Verschillende bestelwagenconstructeurs zijn al bezig met onderzoek en ontwikkeling van nieuwe, alternatieve aandrijfconcepten die zich expliciet toespitsen op schone

stedelijke distributie", aldus de Volkswagen-directeur. Aandrijfsystemen op basis van aardgas en elektriciteit zijn slechts twee voorbeelden hiervan. Vooral wat dit laatste concept betreft, schat Oehlschlaeger de toekomstkansen hoog in. "Bestelauto’s in steden hebben het beste profiel voor elektrische aandrijfsystemen. Ze leggen dagelijks korte afstanden af van circa 50 km en keren telkens naar de thuisbasis terug, waar men

dergelijke voertuigen kan opladen. Zo’n regelmatig patroon is ideaal voor het gebruik van elektrische voertuigen."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement