Het gaat onder andere om de vrachtwagenfabrikanten Scania en Iveco. Ook energieconcern Shell is aangehaakt, evenals biobrandstofproducent Nordsol. De consortiumleden zullen ieder afzonderlijk activiteiten ontplooien met als doel tweeduizend extra trucks op LNG op de weg te krijgen. Daarnaast willen ze 39 LNG-stations aanleggen in diverse Europese landen. Ook moet er een bio-LNG-centrale in Nederland komen.

Belangrijkste routes

De tankstations maken deel uit van een pan-Europees netwerk en worden gebouwd in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje. Deze stations bevinden zich op een afstand van ongeveer vierhonderd kilometer van elkaar, langs de belangrijkste routes in het wegennetwerk van Spanje naar Oost-Polen.

De bio-LNG-centrale zal naar verwachting drieduizend megaton bio-LNG per jaar produceren en gebruikmaken van biomethaan uit afval. Dit wordt aan eindgebruikers verkocht via het LNG-netwerk. De centrale zamelt gemeentelijk afval in van supermarkten en restaurants en verwerkt dit tot biogas.

Financiering

De geplande tweeduizend nieuwe LNG-voertuigen voor zwaar transport worden geleased aan eindgebruikers door middel van concurrerende financierings- en vrachtvervoeroplossingen om de kosten ervan te verlagen.

Alleen de extra kosten van zo’n LNG-voertuig vergeleken met een dieseltruck worden gefinancierd. De gemiddelde in aanmerking komende kosten voor elke vrachtwagen zijn gesteld op maximaal dertigduizend euro.