De binnenvaartschepen kwamen op 27 juli aan de ketting te liggen, toen bij het lossen van een lading tarwe in Utrecht een fosfinemeter afging, een alarm dat de concentratie van het giftige gas in het ruim te hoog was.

Fosfine wordt toegevoegd aan een lading om ongedierte te weren. Inademen van fosfine kan ernstige klachten veroorzaken. De ladingen zouden toen overgeslagen worden op het kunstmatige eiland IJsseloog in het Ketelmeer, een slibdepot van Rijkswaterstaat, maar de provincie Flevoland gaf daarvoor geen toestemming. De schepen lagen sindsdien in afwachting van een oplossing in Lelystad.

Gasconcentratie

Kampen heeft advies gevraagd aan deskundigen van de Omgevingsdienst en de GGD IJsselland. Die hebben burgemeester Bort Koelewijn verzekerd dat de veiligheid en gezondheid van mens, dier en milieu niet in gevaar komen. ‘Het risico is verwaarloosbaar’, aldus de burgemeester. Het gas vervliegt wanneer het in aanraking komt met de buitenlucht. Bovendien is de gasconcentratie in de laadruimen al flink gedaald nu de schepen al weken aan de ketting liggen.

Rondom de schepen wordt een veilige zone ingesteld. Daarbinnen mogen alleen mensen komen met beschermende pakken. Het fosfinegehalte in de lucht wordt continu gemeten door een in ontgassen gespecialiseerd bedrijf uit Montfoort en door de adviseur gevaarlijke stoffen van de Veiligheidsregio IJsselland. Als het fosfinegehalte te hoog wordt, wordt het lossen direct gestaakt. De Omgevingsdienst houdt daar toezicht op. Het overslaan gebeurt door speciaal daarvoor opgeleide mensen.

Het gedoogbesluit van de gemeente Kampen voor het overslaan is geldig tot en met 12 november.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement