Modality: stropdassencultuur hindert en vertraagt havenoptimalisatie

Brand Stories

Zeeschepen die niet op tijd arriveren, een vertraagde afhandeling ervan als gevolg van de hoge bezettingsgraad op de deepsea terminals, het overschot aan lege containers, het tekort op de arbeidsmarkt. Er is nog veel werk aan de winkel in de logistiek.

Links mededirecteur Evert van Hoven en rechts Jan Sekeris, oprichter en directeur van Modality. Foto: Modality
In deze editie van Brand Stories deelt het management van Modality zijn visie op de huidige havenoptimalisatieprojecten. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

‘Tal van oorzaken zorgen voor een verstoorde afhandeling van containers naar het achterland. Initiatieven die oplossingen moeten bieden stranden veelal door tussenkomst van commerciële partijen met een ander belang dan het belang van de haven. En wie betaalt daar uiteindelijk de prijs voor? Veelal de vervoerder en daarmee vaak ook de verlader’, vertelt Jan Sekeris, oprichter en directeur van logistiek softwarebedrijf Modality.

‘Binnen de Europese markt voor containerlogistiek zien we een aantal problemen. Het overschot aan lege containers is daar één van’, vertelt Evert van Hoven, mededirecteur van Modality.

Bezettingsgraad

De uitbraak van de coronacrisis heeft gezorgd voor een drastische afname van de import vanuit Azië, waarna rederijen veel schepen uit de vaart haalden en afvaarten schrapten. Lege containers, die bij normale vaarschema’s terug naar Azië geëxporteerd worden, stapelen zich nu op bij de deepsea terminals.

Importcontainers bestemd voor Rusland ‘stranden’ door de boycot op diezelfde zeeterminals die vervolgens kampen met een steeds hogere bezettingsgraad. Deze hogere bezettingsgraad, in combinatie met ontregelde vaarschema’s van zeeschepen, zorgen ervoor dat deepsea terminals meer moeite hebben met de afhandeling van een schip. Ook zien we daardoor een toename van het aantal onbetaalde moves. Lege containers kunnen niet meer ingeleverd worden en stapelen zich ook verder in het achterland op.

Van Hoven: ‘Door de constant verschuivende aankomsten van deepsea schepen, hebben barge operators veel vaker problemen met exportcontainers die niet ingeleverd kunnen worden en importcontainers die niet tijdig beschikbaar zijn’.

Niet alleen leiden deze ontwikkelingen ook bij achterlandterminals en containervervoerders tot extra onbetaalde moves en toenemende kosten, ook het werk van kantoormedewerkers (met name planners) wordt veel complexer en omslachtiger. Dit zorgt voor een toenemende werkdruk in een arbeidsmarkt die toch al onder spanning staat.

Tegengestelde belangen

Enkele initiatieven, zoals MCA van Portbase, bieden enigszins verlichting. Met het MCA-scenario kunnen planners in een vroeg stadium container-statusinformatie opvragen en tijdig anticiperen op onvolkomenheden. ‘Toch zien we veel projecten ofwel stuklopen of steeds weer vertragen. Zo bevindt het operationele planningssysteem van Nextlogic, wat een oplossing zou moeten bieden voor de congestie in de haven, zich tien jaar na de opstart nog steeds in een testfase. We zien consultants als projectleider fungeren die totaal geen affiniteit hebben met de markt. Ook begrijpen we sommige keuzes van partijen met een publieke functie niet’, vertelt Sekeris.

Sekeris: ‘Zo zien we dat Portbase stopt met het aanbieden van ‘Melding Domproc’ – ondersteuning op douanegebied –, terwijl ze aan de andere kant ‘Containerdossier’ – een commercieel boekingsplatform – op de markt brengen. Hoe is dat te rijmen met de faciliterende rol van Portbase? Een douane-koppeling lijkt mij daarin beter passen dan een commercieel boekingsplatform.’

Door het uitblijven van werkbare oplossingen vanuit (semi)overheden verschuift de vraag naar softwareleveranciers. ‘We maken bijvoorbeeld momenteel veel koppelingen tussen klantsystemen en MyTerminal van ECT. Klanten kunnen hierdoor automatisch actuele zeeschipdata in hun systeem laden zonder een dagtaak te hebben aan het bekijken van alle verschillende terminalwebsites’, vertelt Van Hoven.

Directe koppelingen

Wanneer directe koppelingen met zeeterminals niet mogelijk zijn, wordt de Vessel Optimizer van NexusZ geïmplementeerd. Dit is een tool waarmee websites worden geanalyseerd en data worden verzameld en omgezet in een intern API-bericht. De verschillende oplossingen zorgen ervoor dat de werkdruk van met name planners enigszins wordt verlicht en processen worden geoptimaliseerd.

Van Hoven: ‘Het binnenhalen van actuele zeeschipdata is broodnodige info die nodig is om de containerlogistiek binnen de havens en het achterland te optimaliseren. Deze info zou, naar onze mening, verstrekt moeten worden door partijen die verantwoordelijk zijn voor het optimaliseren van de verschillende havens en het achterlandtransport. Nu draaien onze klanten zelf op voor de investeringen om over noodzakelijke info te beschikken.’

Waar publieke partijen optimalisatiekansen laten liggen, spelen commerciële partijen hier slim op in. Sekeris: ‘Neem bijvoorbeeld het verhogen van de veiligheid en het terugdringen van criminaliteit. Nu zijn er partijen die zorgen voor het beveiligd doorgeven van een ‘vrijgaverecht’ in plaats van pincodes. Ontwikkelingen die op zich heel goed zijn, maar waar onze klant uiteindelijk voor moet gaan betalen. En wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor het verhogen van de veiligheid in de haven? Waar is de overheid in deze trajecten?’

Gebrek aan projectmanagement

Van Hoven: ‘Te vaak zien we projecten mislukken door gebrek aan goed projectmanagement. Over het algemeen zijn er genoeg mensen bij betrokken die inhoudelijk hun kennis kunnen inbrengen. Aan marktkennis ontbreekt het dus niet. Het zit hem vooral in de laag externe consultants die betrokken zijn en die ofwel geen feeling hebben met de materie, of tegengestelde – lees commerciële – belangen hebben. Het ontbreekt hen daarbij aan goed leiderschap. Zo wordt er in de markt paniek gezaaid met allerlei deadlines die gehaald moeten worden, terwijl deze deadlines vervolgens keer op keer naar achteren worden geschoven. Dit veroorzaakt een hoop onnodige verwarring en onrust.’

Sekeris: ‘Initiatieven in de markt moeten procesgericht zijn en er moeten onafhankelijke projectleiders bij betrokken zijn die daadwerkelijk iets voor de logistiek willen betekenen en er niet alleen zitten om zo lang mogelijk hun zakken te vullen. Het Joint Corridors Off-Road programma is een mooi voorbeeld van hoe het wel zou moeten: nauwe betrokkenheid van de marktpartijen en een procesgerichte aanpak. Er is dus nog hoop’.

Dit verhaal is aan u verteld door Modality.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact op.

Modality: stropdassencultuur hindert en vertraagt havenoptimalisatie | NT

Modality: stropdassencultuur hindert en vertraagt havenoptimalisatie

Brand Stories

Zeeschepen die niet op tijd arriveren, een vertraagde afhandeling ervan als gevolg van de hoge bezettingsgraad op de deepsea terminals, het overschot aan lege containers, het tekort op de arbeidsmarkt. Er is nog veel werk aan de winkel in de logistiek.

Links mededirecteur Evert van Hoven en rechts Jan Sekeris, oprichter en directeur van Modality. Foto: Modality
In deze editie van Brand Stories deelt het management van Modality zijn visie op de huidige havenoptimalisatieprojecten. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

‘Tal van oorzaken zorgen voor een verstoorde afhandeling van containers naar het achterland. Initiatieven die oplossingen moeten bieden stranden veelal door tussenkomst van commerciële partijen met een ander belang dan het belang van de haven. En wie betaalt daar uiteindelijk de prijs voor? Veelal de vervoerder en daarmee vaak ook de verlader’, vertelt Jan Sekeris, oprichter en directeur van logistiek softwarebedrijf Modality.

‘Binnen de Europese markt voor containerlogistiek zien we een aantal problemen. Het overschot aan lege containers is daar één van’, vertelt Evert van Hoven, mededirecteur van Modality.

Bezettingsgraad

De uitbraak van de coronacrisis heeft gezorgd voor een drastische afname van de import vanuit Azië, waarna rederijen veel schepen uit de vaart haalden en afvaarten schrapten. Lege containers, die bij normale vaarschema’s terug naar Azië geëxporteerd worden, stapelen zich nu op bij de deepsea terminals.

Importcontainers bestemd voor Rusland ‘stranden’ door de boycot op diezelfde zeeterminals die vervolgens kampen met een steeds hogere bezettingsgraad. Deze hogere bezettingsgraad, in combinatie met ontregelde vaarschema’s van zeeschepen, zorgen ervoor dat deepsea terminals meer moeite hebben met de afhandeling van een schip. Ook zien we daardoor een toename van het aantal onbetaalde moves. Lege containers kunnen niet meer ingeleverd worden en stapelen zich ook verder in het achterland op.

Van Hoven: ‘Door de constant verschuivende aankomsten van deepsea schepen, hebben barge operators veel vaker problemen met exportcontainers die niet ingeleverd kunnen worden en importcontainers die niet tijdig beschikbaar zijn’.

Niet alleen leiden deze ontwikkelingen ook bij achterlandterminals en containervervoerders tot extra onbetaalde moves en toenemende kosten, ook het werk van kantoormedewerkers (met name planners) wordt veel complexer en omslachtiger. Dit zorgt voor een toenemende werkdruk in een arbeidsmarkt die toch al onder spanning staat.

Tegengestelde belangen

Enkele initiatieven, zoals MCA van Portbase, bieden enigszins verlichting. Met het MCA-scenario kunnen planners in een vroeg stadium container-statusinformatie opvragen en tijdig anticiperen op onvolkomenheden. ‘Toch zien we veel projecten ofwel stuklopen of steeds weer vertragen. Zo bevindt het operationele planningssysteem van Nextlogic, wat een oplossing zou moeten bieden voor de congestie in de haven, zich tien jaar na de opstart nog steeds in een testfase. We zien consultants als projectleider fungeren die totaal geen affiniteit hebben met de markt. Ook begrijpen we sommige keuzes van partijen met een publieke functie niet’, vertelt Sekeris.

Sekeris: ‘Zo zien we dat Portbase stopt met het aanbieden van ‘Melding Domproc’ – ondersteuning op douanegebied –, terwijl ze aan de andere kant ‘Containerdossier’ – een commercieel boekingsplatform – op de markt brengen. Hoe is dat te rijmen met de faciliterende rol van Portbase? Een douane-koppeling lijkt mij daarin beter passen dan een commercieel boekingsplatform.’

Door het uitblijven van werkbare oplossingen vanuit (semi)overheden verschuift de vraag naar softwareleveranciers. ‘We maken bijvoorbeeld momenteel veel koppelingen tussen klantsystemen en MyTerminal van ECT. Klanten kunnen hierdoor automatisch actuele zeeschipdata in hun systeem laden zonder een dagtaak te hebben aan het bekijken van alle verschillende terminalwebsites’, vertelt Van Hoven.

Directe koppelingen

Wanneer directe koppelingen met zeeterminals niet mogelijk zijn, wordt de Vessel Optimizer van NexusZ geïmplementeerd. Dit is een tool waarmee websites worden geanalyseerd en data worden verzameld en omgezet in een intern API-bericht. De verschillende oplossingen zorgen ervoor dat de werkdruk van met name planners enigszins wordt verlicht en processen worden geoptimaliseerd.

Van Hoven: ‘Het binnenhalen van actuele zeeschipdata is broodnodige info die nodig is om de containerlogistiek binnen de havens en het achterland te optimaliseren. Deze info zou, naar onze mening, verstrekt moeten worden door partijen die verantwoordelijk zijn voor het optimaliseren van de verschillende havens en het achterlandtransport. Nu draaien onze klanten zelf op voor de investeringen om over noodzakelijke info te beschikken.’

Waar publieke partijen optimalisatiekansen laten liggen, spelen commerciële partijen hier slim op in. Sekeris: ‘Neem bijvoorbeeld het verhogen van de veiligheid en het terugdringen van criminaliteit. Nu zijn er partijen die zorgen voor het beveiligd doorgeven van een ‘vrijgaverecht’ in plaats van pincodes. Ontwikkelingen die op zich heel goed zijn, maar waar onze klant uiteindelijk voor moet gaan betalen. En wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor het verhogen van de veiligheid in de haven? Waar is de overheid in deze trajecten?’

Gebrek aan projectmanagement

Van Hoven: ‘Te vaak zien we projecten mislukken door gebrek aan goed projectmanagement. Over het algemeen zijn er genoeg mensen bij betrokken die inhoudelijk hun kennis kunnen inbrengen. Aan marktkennis ontbreekt het dus niet. Het zit hem vooral in de laag externe consultants die betrokken zijn en die ofwel geen feeling hebben met de materie, of tegengestelde – lees commerciële – belangen hebben. Het ontbreekt hen daarbij aan goed leiderschap. Zo wordt er in de markt paniek gezaaid met allerlei deadlines die gehaald moeten worden, terwijl deze deadlines vervolgens keer op keer naar achteren worden geschoven. Dit veroorzaakt een hoop onnodige verwarring en onrust.’

Sekeris: ‘Initiatieven in de markt moeten procesgericht zijn en er moeten onafhankelijke projectleiders bij betrokken zijn die daadwerkelijk iets voor de logistiek willen betekenen en er niet alleen zitten om zo lang mogelijk hun zakken te vullen. Het Joint Corridors Off-Road programma is een mooi voorbeeld van hoe het wel zou moeten: nauwe betrokkenheid van de marktpartijen en een procesgerichte aanpak. Er is dus nog hoop’.

Dit verhaal is aan u verteld door Modality.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact op.