‘Nee’, was daarop mijn antwoord. De voorgestelde local rule die op dit moment bij het ministerie van IenW ligt, kan enige verlichting bieden, maar we zullen voorlopig met schaarste te maken hebben. Een geheel nieuwe realiteit voor deze sector. Een tekort dat best moeilijk uit te leggen is, zeker aan buitenlandse partijen. Er is immers geen ‘fysieke’ schaarste. Schiphol kan met zijn vijf banen veel meer dan 500.000 vluchten aan. We hebben te maken met schaarste door een politiek/maatschappelijk gestelde grens. Een grens die jaren geleden in goed overleg tussen alle betrokken partijen tot stand is gekomen. Daar geen misverstanden over. Maar we lopen er nu wel al enige tijd keihard tegenaan. Met vervelende gevolgen. Voor de full freighter sector, maar op termijn zeker ook voor de BV Nederland.   

Tja… die nieuwe realiteit… daar moesten we met z’n allen best even aan wennen. Daar wil ik eerlijk over zijn. Maar na een fase van ontkenning en boosheid is er tijd voor erkenning. Om zoveel mogelijk tegen te gaan dat nog meer vrachtvluchten noodgedwongen moeten uitwijken naar het buitenland zullen we als luchtvrachtsector om moeten leren gaan met die constraint-situatie waarin we ons bevinden. Binnen de huidige grens, als de Aldersafspraken worden nagekomen zit er nog een lichte groei in, zullen wij ons stinkende best gaan doen om de capaciteit optimaal te gebruiken.

Om dat te doen zijn we druk met initiatieven om de luchtvrachtketen nog verder te optimaliseren en innoveren. Streven: een perfect afgestemde aan- en afvoer moeten ervoor zorgen dat toestellen optimaal beladen worden. Dat levert overigens ook een duurzaamheidswinst. Het Smart Cargo Mainport Program vormt hier een belangrijke basis met de luchthaven en de home carrier als belangrijke medestanders. Een operationele uitdaging waarmee we als gehele vrachtketen inzetten op een zo groot mogelijke uplift-capaciteit.

Naast die operationele uitdaging zullen we ook de license to operate – de mate van aanvaarding door de omgeving – van de luchtvracht moeten verdienen. Laten zien waarom we er zijn en wat we opleveren. De balans tussen lusten en lasten. Jaarlijks wordt 1,75 miljoen ton vracht af- en aangevoerd op Schiphol. Veelal zeer hoogwaardige en kostbare vracht. Essentieel voor de supply chain van een groot aantal bedrijven en daarmee het vestigingsklimaat. 1,75 miljoen ton vracht met een groot economisch belang voor de BV Nederland. 2,3 miljard euro toegevoegde waarde en 25.000 mooie banen. Concreet voor uw dagelijks leven: de nieuwste smartphones en tablets, medicijnen, bloemen én de pakketjes die u steeds vaker online bestelt in Azië.

1,75 miljoen ton vracht met bovendien een zeer beperkte footprint: 18.000 starts en landingen. 4% van het totaal op Schiphol. Laten we dit, juist ook nu het zo goed gaat met de economie, heel goed onthouden en in het publieke debat het kind niet met het badwater weggooien. Want er komen vanzelf weer mindere tijden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement