‘We verwachten dat de import en export licht aantrekken, wat een stuwend effect zal hebben op de volumes. Daarentegen zal de tragere groei van de particuliere consumptie en van de bouw een rem op de volumegroei geven, vooral in het wegvervoer’, licht de bank toe.

Zeevaart

In de zeevaart zijn de volumes, gemeten in gewicht (tonnen) al langer aan het dalen. Dat komt doordat in de havens minder overslag is van bulkgoed als kolen als gevolg van de sluiting van kolencentrales. Toch groeit de omzet, dankzij de snelle groei van containeroverslag. De binnenvaart is gevoelig voor ontwikkelingen in andere sectoren, zoals de bouw en in de industrie. Daardoor kan de volumegroei in de binnenvaart wat worden afgeremd.

‘Wereldwijd zijn er veel onzekerheden, zoals de dreiging van een ‘harde’ Brexit. Een chaotische Brexit heeft een grote impact op de transportsector, zoals het ontstaan van files bij de douane en een krimp van de export naar het Verenigd Koninkrijk. Vooralsnog gaan we daar niet vanuit’, aldus ABN AMRO.

Arbeidskrachten

De transportsector heeft sinds het derde kwartaal van 2018 echt last van een tekort aan arbeidskrachten. Met name in het wegvervoer en bij opslagbedrijven en logistiek dienstverleners is moeilijk personeel te krijgen. Bijna 35% van de ondernemers in de transportsector geeft aan dat het tekort aan arbeidskrachten een belemmering vormt. Dat percentage is nog nooit zo hoog geweest, meldt het rapport.

‘Het aantal openstaande vacatures lijkt steeds sneller te groeien. Personeel dat wel beschikbaar is, wordt steeds duurder. Dat zet de toch al dunne winstmarges verder onder druk, vooral in het goederenwegvervoer. Het is zorgwekkend dat transportondernemers er zelfs in deze tijden van hoogconjunctuur niet in slagen kostenstijgingen door te berekenen aan hun klanten. In 2019 zullen de lonen nog sneller groeien en daarmee kunnen de marges verder verslechteren’, verwacht de bank.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement