In de eerste maand van het jaar werden vooral meer machines en chemische producten uitgevoerd. Het volume van de import was in januari 1,6 procent groter dan in januari 2020.

Verder meldt het CBS dat de omstandigheden voor de export momenteel gunstiger zijn dan in januari. Dat komt vooral doordat het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone verbeterde en de Nederlandse en Europese ondernemers in de industrie minder negatief waren over hun buitenlandse orderpositie.

De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale export. Het CBS rapporteert niet maandelijks over de export van diensten. Na elk kwartaal komt het statistiekbureau met een beeld van de totale export.