‘Als het pakket inhoudt wat de Europese Commissie heeft voorgesteld, het verbieden van auto’s die CO2 uitstoten vanaf 2035, dan stemmen we daarmee in’, zei Lemke van de Groenen.

Vorige week verklaarde minister van Financiën Christian Lindner, lid van de liberale FDP, nog dat Duitsland het plan niet zou steunen. Op een evenement van een grote werkgeversorganisatie zei hij dat er altijd nichemarkten voor auto’s op benzine of diesel zullen blijven bestaan, dus een totaalverbod op verbrandingsmotoren fout zou zijn.

Duitsland kent een grote auto-industrie. De top van een van de bekendste merken uit het land, BMW, keerde zich begin dit jaar openlijk tegen een snel afscheid van de verbrandingsmotor, mede vanwege de werkgelegenheid en banen die de technologie Duitsland heeft opgeleverd. Op een bijeenkomst met politici in februari pleitte hij voor het doorontwikkelen van schonere motoren voor fossiele brandstoffen.

De EU heeft zich ten doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen minstens 55 procent lager zijn dan in 1990.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement