Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over de zogenoemde SDE++-regeling. Die wordt ten opzichte van vorig jaar uitgebreid met CO₂-reducerende technologieën, waaronder CO2-afvang en -opslag.

Dat betekent dat het Rotterdamse Porthos-project in principe ook voor de subsidie in aanmerking komt. ‘Porthos is hiermee een stap dichterbij gekomen’, zegt een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam. ‘Bedrijven kunnen nu verder gaan met het ontwikkelen van concrete plannen.’

Veiling

De subsidie loopt van 70 tot 300 euro per ton en wordt in de maanden september en oktober volgens een veilingsysteem verdeeld. In de eerste ronde, die op 29 september wordt geopend, kunnen projecten voor 70 euro per ton worden aangemeld. Dat loopt, via 85 en 180 euro, op tot 300 euro in de vierde en laatste ronde, die open staat van 19 tot en met 22 oktober.

Behalve CO2-afvang en -opslag (ccs) kan er dit jaar ook subsidie gevraagd worden voor industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De productie van hernieuwbare energie, zoals wind, zon en biomassa, blijft er ook onder vallen. De Nederlandse havens hebben op al die terreinen projecten lopen.

Uitbreiden

Het kabinet wil de regeling volgend jaar verder uitbreiden met ‘geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw’. Het Planbureau voor de Leefomgeving doet onderzoek naar de effecten daarvan. Ook in die sectoren spelen de zeehavens een belangrijke rol.

De Rotterdamse woordvoerder ‘herkent’ dat veel projecten uit de Rotterdamse havenindustrie nu onder de verbrede SDE-regeling vallen. ‘Veel technieken en producten in de haven moeten verduurzaamd worden, dat zie je terug in allerlei projecten’, zegt hij.

Onrendabele top

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en werd in 2008 ingevoerd. De regeling is bedoeld om de ‘onrendabele top’ weg te werken van projecten, die bijdragen aan de doelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Het Rotterdamse Porthos-project, geschatte kosten een half miljard euro, kan in potentie miljoenen tonnen reductie per jaar opleveren. Volgens topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam is de kabinetsdoelstelling voor 2030 zonder ccs (carbon capture and storage) onhaalbaar. Hij verwacht dat ook andere regio’s, zoals Chemelot bij Geleen en Vlissingen, aansluiten.

Voor een aantal technieken, waaronder ccs en zonne- en windenergie op land, geldt een subsidieplafond om te voorkomen dat die een te grote aanslag doen op het totale budget.