Het Toezichtsorgaan van North Sea Port laat weten dat het mandaat van huidig medebestuurder Jan Lagasse per eind augustus afloopt, zoals eerder afgesproken. Schalck en de Belg Lagasse vormen sinds de fusie van Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent van begin 2018 de tweehoofdige leiding van North Sea Port.

Waarnemend voorzitter Sofie Bracke bedankt Lagasse in een persverklaring ‘uitdrukkelijk’ voor zijn rol bij de fusie van de twee havenbedrijven tot North Sea Port. Ze wijst erop dat NSP de afgelopen drie jaar steeds een overslagrecord heeft bereikt en dat Lagasse bij Zeeland Seaports een geslaagde turnaround, met een nieuwe strategie en uitzonderlijke groei, heeft gerealiseerd.

Diederik Samsom

Het Toezichtsorgaan, dat fungeert als een raad van commissarissen, is nog op zoek naar een voorzitter. Dat zou het Nederlandse PvdA-kopstuk Diederik Samsom worden, maar hij moest die benoeming teruggeven nadat hij zijn benoeming tot kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans had aanvaard.