De Noorse rechtbank had een boycot van de havenvakbond tegen een havenbedrijf, onrechtmatig verklaard. Met die boycot wou de vakbond de tewerkstelling van haar eigen leden opdringen. De vakbonden argumenteerden in Straatsburg dat het oordeel van het Noorse gerecht afbreuk deed aan de vrijheid van vereniging, beschermd door het Europese Mensenrechtenverdrag. Het Mensenrechtenhof wees deze argumentatie af en bevestigde het oordeel van het Noorse Hooggerechtshof. Het Mensenrechtenhof hield daarbij rekening met de rechtszaken over de havenarbeidersmonopolies in België en Spanje. ‘De uitspraak is van belang voor alle landen waar nog een havenarbeidmonopolie bestaat’, stelt professor en advocaat Eric Van Hooydonk, die zich in deze materie specialiseerde.

Enkele dagen eerder velde ook de Spaanse Audiencia Nacional een uitspraak over havenarbeidmonopolies. De nationale werkgeversorganisatie Asoport had er de vernietiging gevraagd van een reeks clausules in de nationale CAO over havenarbeid. Al in 2014 had het EU-Hof in Luxemburg het monopolie van de Spaanse havenpools strijdig met het EU-recht verklaard. Het Spaanse Hooggerechtshof oordeelt nu dat alle clausules over de privileges van de poolbedrijven, de poolarbeiders en de vakbonden nietig zijn. De vernietigde clausules regelden het bijzonder statuut van de poolarbeiders en hun voorrang bij de tewerkstelling in de haven. Zij beperkten de vrije keuze van personeel voor de bedrijven en legden opleidingsvereisten op die verder gingen dan de wetgeving.

Niets veranderd

Het Spaanse Hooggerechtshof stelt aan de kaak dat sinds de uitspraak van het EU-Hof te Luxemburg van 2014 nog geen enkele verandering op het terrein is te merken. Nog altijd bestaat er één exclusieve aanbieder van arbeidskrachten per haven, gecontroleerd door de vakbonden. Het Hof zegt dat dit te wijten is aan stakings- en boycotacties en aan het illegaal opleggen van de overname van poolarbeiders aan de bedrijven die uit de pool wensen te stappen.

‘Beide uitspraken bevestigen ook dat regeringen en sociale partners veelal niet bij machte zijn de havenarbeid te normaliseren, en dat de rechterlijke macht vaak de oplossing moet brengen’, aldus Van Hooydonk.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding