Na een uitvoerige opsomming van alle Rotterdamse (transitie)projecten, constateerde hij dat de koers ‘helder’ is, maar dat bedrijven te weinig tempo kunnen maken door achterblijvende regelgeving. In dat kader waarschuwde hij voor ‘wensdenken’. ‘Met steeds maar heel hard te blijven roepen dat we alle milieudoelen moeten halen, gaan we het niet redden. Zeker als het allemaal volgens regeltjes moet die gewoon niet meer werken’, aldus de voorman van de Rotterdamse havenondernemers.

Stikstofdossier

Het meest prangend is het stikstofdossier, ‘waarop de boel al drie jaar muurvast zit’. Het huidige kabinetsbeleid biedt de haven en industrie in de regio volgens hem ‘geen enkel handelingsperspectief’. Hij sprak van een catch 22; er is geen stikstofruimte om de industrie te verduurzamen, maar omdat er niet wordt verduurzaamd kan de stikstofuitstoot niet dalen. Volgens de voorzitter komt daarmee zelfs de energietransitie in gevaar en heeft Nederland zich met stikstof zodanig vastgezet ‘dat zelfs voortmodderen geen optie meer is’.

Een Transitiewet zou er onder meer voor moeten zorgen dat vergunningsprocedures sterk worden ingekort. Daarnaast zouden volgens Van der Chijs sneller financiële regelingen beschikbaar moeten zijn om nieuwe duurzame technologieën sneller te kunnen opschalen, zodat die goed kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. ‘Wat wij vragen van de overheid is visie, perspectief, durf en leiderschap’, aldus Van der Chijs.

Geen toezeggingen

In een reactie op Van der Chijs’ oproep noemde eregast minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens een Transitiewet ‘een heel goed idee’, maar ze kon de Rotterdamse havenondernemers geen concrete toezeggingen doen. Ze zei wel dat ze ernaar streeft om de vergunningverlening te versnellen, maar sprak van ‘een brug die we aan het bouwen zijn, zonder nog te weten hoe de brug eruit gaat zien’. Verder gaat  volgens haar ‘de nieuwe ploeg (het kabinet -red.) aan de slag met het stikstofdossier, dat echt in de weg zit, en komt er op termijn een aanvalsplan voor energie- en digitale transitie’.

Van der Chijs stelde dat het havencomplex ‘veel te veel CO2 uitstoot’ met 17% van het landelijke totaal, maar ook ongeveer een derde van de noodzakelijke CO2-besparing voor 2030 voor zijn rekening kan nemen. Hij vergeleek de energietransitie verder met het Amerikaanse ‘Man on the Moon’-project, waarmee de VS er in slaagde om zonder vooraf ontwikkelde kennis binnen tien jaar de eerste mens zetten.

‘Dit is onbekend gebied, de hele wereld winkel moet op de schop’, aldus de havenvoorman. Als voorbeelden noemde hij Neste en Shell, die beide de bouw van een bioraffinaderij hebben aangekondigd, H-vision, dat gericht is op de bouw van minstens twee waterstoffabrieken voor de industrie, en Porthos voor het afvangen en onder de Noordzee opslaan van CO2.

Omdenken

Van der Chijs: ‘We moeten omdenken. We moeten de dingen niet een beetje anders doen, maar onze economie opnieuw ontwerpen.’ De door hem bepleitte Transitiewet moet het land volgens hem in staat stellen ‘om de grootste omslag sinds de industriële revolutie te realiseren, en wel binnen een ongekend korte periode’. Dat biedt volgens hem ‘een enorme kans’: ‘Zo kan Rotterdam niet alleen de meest duurzame haven ter wereld worden, maar ook nog sterker en concurrerender uit deze grote verbouwing komen’.

Hij ging ook in op ondermijning van het havencomplex door criminelen en zei dat de haven ‘af wil’ van drugscriminaliteit. Daarbij noemde hij 100% controle van risico-containers als optie. Volgens hem is het echter niet nodig om alle inkomende fruitcontainers door de scanner te halen als er goede risicoanalyses wordt gemaakt. Enkele maanden bepleitte burgemeester Aboutaleb wel om alle fruitcontainers uit Zuid-Amerika te scannen. Volgens de Deltalinqs-man moet ook de informatieketen beter worden beveiligd.

Applaus oogstte hij met zijn oproep om een maatschappelijk debat over het harddrugsgebruik in Nederland te voeren. ‘Het is niet normaal om een man met een brommertje drugs te laten bezorgen. Wie dat doet, heeft bloed aan zijn handen.’ Volgens hem brengen drugscriminelen de veiligheid van werknemers in de haven in gevaar en besmeuren ze het imago van de haven. Hij wees erop dat douane en politie vorig jaar in Rotterdam bijna 73.000 kilo cocaïne hebben onderschept, een nieuw record. Van der Chijs: ‘Dat is gelijk aan anderhalf miljard lijntjes coke en dat is dus het deel dat is onderschept. Joost mag weten hoeveel er niet is tegengehouden, maar waarschijnlijk een veelvoud’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement