‘De opgelopen prijzen van fossiele brandstoffen betekenen ook dat Rusland veel meer geld verdient met de export in vergelijking met voorgaande jaren, ondanks de verminderde exportvolumes dit jaar’, aldus de in Finland gevestigde organisatie. De prijzen voor aardgas zijn in Europa de laatste tijd tot recordhoogte gestegen doordat Rusland de toevoer afsnijdt. De prijzen voor ruwe olie zijn na de invasie ook omhooggeschoten, hoewel ze sindsdien wel weer wat zijn gedaald.

‘De export van fossiele brandstoffen heeft sinds het begin van de invasie ongeveer 43 miljard euro bijgedragen aan de federale begroting van Rusland, waarmee de oorlogsmisdaden in Oekraïne werden gefinancierd’, aldus CREA. De cijfers hebben betrekking op de zes maanden na de Russische invasie van 24 februari in Oekraïne. In deze periode was de EU volgens schattingen van de CREA met 85,1 miljard euro de grootste importeur van Russische fossiele brandstoffen. China volgde met 34,9 miljard euro. Turkije was goed voor 10,7 miljard euro.

De EU heeft de aankoop van steenkool uit Rusland stopgezet, maar voert slechts een geleidelijk verbod op Russische olie in. Verder zijn er nog geen beperkingen vastgesteld voor de invoer van aardgas. Daar is het landenblok sterk afhankelijk van Rusland.

Handhaving

Volgens de CREA is het EU-verbod op de invoer van steenkool uit Rusland doeltreffend geweest. Na de inwerkingtreding van het verbod daalde de Russische kolenexport tot het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. ‘Rusland is er niet in geslaagd andere kopers te vinden om de dalende vraag in de EU te compenseren’, aldus CREA.

De organisatie drong wel aan op strengere regels voor de uitvoer van Russische olie en op handhaving daarvan. De EU en het Verenigd Koninkrijk zouden daarbij hun invloed in de mondiale scheepvaart moeten aanwenden. ‘De EU moet verbieden dat Europese schepen en Europese havens worden gebruikt voor het verschepen van Russische olie naar andere landen, terwijl het Verenigd Koninkrijk moet ophouden zijn verzekeringssector aan deze handel te laten deelnemen’, aldus CREA.

De G7-landen beloofden eerder dringend werk te zullen maken van een prijsplafond voor Russische ruwe olie. Daardoor zou Rusland een groot deel van de inkomsten uit zijn olie-export verliezen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement