Allard Castelein is Havenman van het Jaar 2023

Benoeming

Allard Castelein is uitgeroepen tot Havenman van het Jaar 2023. Castelein was bijna tien jaar ceo van het Havenbedrijf Rotterdam. In juli dit jaar zwaaide hij af. Castelein heeft volgens de jury de titel te danken aan zijn inspanningen voor het verduurzamen van de haven.

Foto: Marco de Swart

Castelein kon in de paar maanden dat hij nog werkzaam was in 2023 ‘veel vruchten plukken’ van werk dat in voorgaande jaren is verzet, meldt de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar. ‘Voorbeelden zijn de investering van Gasunie in het waterstofnetwerk, de vergunningaanvraag voor de waterstoffabriek van Eneco, het groene licht voor Porthos, en de uitrol van walstroom en de warmteleiding.’

De persoon van het jaar wordt gekozen vanwege zijn of haar werk in het afgelopen of vanwege verdiensten in het verleden. De stichting meldt verder: ’Onder zijn leiding heeft het Havenbedrijf het bedrijfsleven – zowel oud als nieuw – weten te committeren aan het doel van een CO2-neutrale haven. Er is een portfolio van ruim vijftig projecten ontwikkeld, alle gericht op de energietransitie.’

‘2023 was voor het Havenbedrijf een memorabel jaar met de invoering van Nextlogic, de ingebruikname van de Container Exchange Route (overigens gebeurde dit na Casteleins vertrek) en de aankondigingen van uitbreidingen op de tweede Maasvlakte van APMT en RWG’, aldus de stichting.

Castelein is de 43ste persoon die de onderscheiding krijgt. Hij volgt Jan Overdevest op, ceo van de Waalhaven Group.

Allard Castelein is Havenman van het Jaar 2023 | NT

Allard Castelein is Havenman van het Jaar 2023

Benoeming

Allard Castelein is uitgeroepen tot Havenman van het Jaar 2023. Castelein was bijna tien jaar ceo van het Havenbedrijf Rotterdam. In juli dit jaar zwaaide hij af. Castelein heeft volgens de jury de titel te danken aan zijn inspanningen voor het verduurzamen van de haven.

Foto: Marco de Swart

Castelein kon in de paar maanden dat hij nog werkzaam was in 2023 ‘veel vruchten plukken’ van werk dat in voorgaande jaren is verzet, meldt de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar. ‘Voorbeelden zijn de investering van Gasunie in het waterstofnetwerk, de vergunningaanvraag voor de waterstoffabriek van Eneco, het groene licht voor Porthos, en de uitrol van walstroom en de warmteleiding.’

De persoon van het jaar wordt gekozen vanwege zijn of haar werk in het afgelopen of vanwege verdiensten in het verleden. De stichting meldt verder: ’Onder zijn leiding heeft het Havenbedrijf het bedrijfsleven – zowel oud als nieuw – weten te committeren aan het doel van een CO2-neutrale haven. Er is een portfolio van ruim vijftig projecten ontwikkeld, alle gericht op de energietransitie.’

‘2023 was voor het Havenbedrijf een memorabel jaar met de invoering van Nextlogic, de ingebruikname van de Container Exchange Route (overigens gebeurde dit na Casteleins vertrek) en de aankondigingen van uitbreidingen op de tweede Maasvlakte van APMT en RWG’, aldus de stichting.

Castelein is de 43ste persoon die de onderscheiding krijgt. Hij volgt Jan Overdevest op, ceo van de Waalhaven Group.