Het is het museum niet gelukt hier een succesvolle scheepswerf van te maken. Vandaag is bekend geworden dat het museum de werf inde Oude Haven afstoot.

Voor de Cultuurplanperiode 2017-2020 heeft de Rotterdamse gemeenteraad afgelopen november, ondanks het advies van de Raad van Cultuur om de subsidie van het Maritiem Museum met een kwart miljoen te verhogen, besloten de subsidie te bevriezen op het niveau van 2013. De kosten van het museum zijn sindsdien echter aanzienlijk gestegen. Omdat het exploiteren van een scheepshelling waar eigenaren van historische schepen op authentieke wijze hun schip kunnen restaureren niet tot de core business van het museum behoort, heeft de directie daarom besloten de scheepshelling af te stoten.

Per 1 mei zal het Maritiem Museum de sleutel van de scheepswerf Koningspoort overhandigen aan de gemeente Rotterdam. Het is nog niet bekend wat de gemeente zal doen met de werf.