Volgens de tegenstanders zou de komst van het dc funest zijn voor de natuur op de landtong. De langgerekte groenstrook geldt als geliefd recreatiegebied en biedt onderkomen aan onder meer buizerds, zwaluwen, lepelaars en grazen er Schotse Hooglanders.

Twee maanden geleden voerden nog meer dan duizend mensen actie op de landtong tegen de komst van het centrum. ‘De zorgen die leven onder de bewoners van Rozenburg zijn in dit besluit meegenomen’, meldt het havenbedrijf

Niet afgeschreven

De Rotterdamse haven heeft het gebied overigens nog niet helemaal heeft afgeschreven. ‘Naar de toekomst toe, heeft het Havenbedrijf nog steeds de ambitie om in de geest van het Masterplan uit 2003 en binnen de gestelde kaders van het Bestemmingsplan Europoort en Landtong, het beschikbare terrein op de Landtong Rozenburg te ontwikkelen. Wanneer de eerste ideeën hierover bekend zijn, wordt hierover met de direct betrokkenen in gesprek gegaan.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement