Per 2025 is het de bedoeling dat er in 30 tot 40 gemeentes een uitstootvrije zone van kracht is voor goederenvervoer, zoals bestelbussen en vrachtwagens. Conform het Klimaatakkoord moeten gemeentes in 2020 besluiten hoe de zone eruit gaat zien en hoe die wordt ingevoerd.

Zorgwekkend

Uit onderzoek van Natuur & Milieu blijkt echter dat slechts een derde van de gemeentes dit jaar een besluit neemt. De stichting noemt het het ‘zorgwekkend’ dat er nog geen landelijke uitvoeringsagenda stadslogistiek ligt. Hierdoor weten gemeentes niet aan welke landelijke regels zij gebonden zijn bij de invoer van de zone.

Vanaf 2025 mogen, als het aan de stichting ligt, leveranciers hun goederen in het centrum alleen nog maar met een schone bestelbus of vrachtwagen afleveren. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat gemeentes nadenken over de zone, maar dat concrete plannen ontbreken. Ondernemers moeten zich kunnen voorbereiden op het uitstootvrij leveren aan winkels, horeca, de bouwplaats en mensen thuis’, zegt Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

‘Bij het Klimaatakkoord kwamen we met elkaar overeen dat er een landelijke uitvoeringsagenda zou komen. We roepen staatssecretaris Van Veldhoven op, op te schieten met de agenda. Vaart van beide overheden is geboden om onze steden leefbaar én goed bereikbaar te houden. En ondernemers die proactief hebben geïnvesteerd in elektrische voertuigen niet in de kou te laten staan.’

Rondgang

Uit de rondgang van Natuur & Milieu langs de betrokken gemeenten blijkt dat tot nu toe nog geen enkele gemeenteraad een besluit heeft genomen over de invoering van de zone. Bij navraag gaf een derde van de gemeentes aan te verwachten het besluit de komende vijf maanden nog wel te nemen. Acht gemeentes hebben een concreet plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de overige gemeentes is het nog zeer onzeker of al duidelijk dat er geen besluit meer wordt genomen.

Verandert er niets aan het tempo, dan is volgens Natuur & Milieu de afspraak – 30-40 steden met een emissievrije zone in 2025 – geenszins haalbaar. Een nationale uitvoeringsagenda moet ervoor zorgen dat gemeentes met een afgestemde aanpak komen. Transportorganisaties zoals Evofenedex en TLN gaven eerder al aan dat het schadelijk is voor ondernemers als er een lappendeken aan verschillende milieu- en zero-emissiezones over Nederland komt te liggen.

Natuur & Milieu wil dat gemeenten zo snel mogelijk de plannen voor een zero-emissiezone concretiseren om alsnog tot een besluit hierover in 2020 te komen. ‘Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de invoering van zero-emissiezones in 2025. Daarom roepen we de nationale overheid op om zo snel mogelijk een Uitvoeringsagenda Stadslogistiek te presenteren’, aldus de stichting.

Overzicht steden, zero emissie zones