Volgens vrachtkoepel ACN is een kaalslag van 30% aan vrachtvluchten niet ondenkbaar als Harbers zijn zin krijgt en het aantal vliegbewegingen op Schiphol eind volgend jaar met 60.000 wordt verlaagd. Een vrachtpool, door ACN eerder omschreven als ‘een geitenpaadje’, zou dan uitkomst bieden en is juridisch geheel in lijn met de gangbare regels, aldus Vreede. Daarbij zou rond de 4,5% van het toekomstig aantal vluchten op Schiphol worden gereserveerd voor de vrachtsector.

Niet discriminerend

Het liefst praat de jurist niet over een vrachtpool vanwege de verwarring met een ‘gewone slotpool’. Hij spreekt liever van een ‘reservering van slots voor vrachtvliegtuigen’. Dat is niet alleen juridisch zuiverder, stelt hij, maar maakt naar zijn mening die reservering ook in de bestaande slotverordening mogelijk, ‘aangezien vrachtvliegtuigen op geen enkele wijze concurreren met passagiersvliegtuigen’. Vreede: ‘Ze maken immers geen gebruik van aankomst- en vertrekhallen, en evenmin van passagiersterminals, maar hebben wel slots nodig’.

Dat de minister en de landsadvocaat beweren dat een vrachtpool discriminerend zou zijn, verwijst de luchtvaartjurist naar het land der fabelen. De bewering mist volgens hem elke juridische onderbouwing. ‘Dat de minister stelt dat het niet mag van Brussel, volstaat niet’, aldus de jurist.

Schiphol kan de reservering van de vrachtslots via de capaciteitsdeclaratie zelf vaststellen, stelde hij op het congres. Een simpele oplossing, aldus Vreede, waarbij de slotcoördinator van Schiphol alleen nog maar de verdeling van die pot aan vrachtslots ‘transparant en niet discriminatoir’ dient te verdelen onder de individuele vrachtairlines. Vertikt Harbers het, dan moet de vrachtsector of een groep individuele bedrijven maar naar de rechter stappen, vindt de luchtvaartjurist.

Schiphol handelt met een reservering van de vrachtvluchten ‘geheel binnen het kader van de slotverordening’, vervolgde Vreede. ‘Immers, die schrijft voor dat de capaciteitsdeclaratie de verschillende vervoerssegmenten de mogelijkheid biedt om hun operaties van en naar de luchthaven uit te voeren.

Naast elkaar

En daar schort het voor wat betreft de vrachtvliegtuigen nu aan op Schiphol. Er is niets op tegen om twee slotpools naast elkaar te laten bestaan, aldus Vreede. Het is in lijn met de moderne opvatting dat de slotverordening niet een uitputtende regeling voor slotverdeling omvat, maar ruimte biedt voor nationale wetten, of plaatselijke operationele regels en richtsnoeren. Een aparte slotpool is volgens de jurist dus bij uitstek een instrument dat in de capaciteitsdeclaratie van Schiphol kan worden toegepast: geen regel van mededingingsrecht, discriminatie of transparantie verzet zich tegen opname van de vrachtpool in de capaciteitsdeclaratie van Schiphol.

Schiphol zou dus haar plannen voor reservering van slots voor de freighters in de capaciteitsdeclaratie kunnen doorvoeren; ingrijpen van de minister om reden dat de vrachtpool niet mogelijk is, zou op basis van de huidige argumentatie rechtsgeldigheid ontberen, zo betoogde Vreede.

Local rule

De vrachtpool is overigens niet nieuw, maar werd nieuw leven ingeblazen na de recente krimpplannen van Harbers. Daardoor is de zogeheten local rule 2.0, een alternatief dat gebaseerd was op het doorschuiven van niet-benutte slots op Schiphol naar de vrachtsector, een wassen neus geworden. Bij een krimp van 60.000 vliegbewegingen zijn er immers niet langer onbenutte slots te verdelen voor de vrachtsector. Daarom grijpt de branche weer terug naar het oude plan van een vrachtpool. Daarbij wordt het aantal vliegbewegingen voor de vracht­sector min of meer gegarandeerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement