‘Fremantle Highway’ nam omstreden zuidelijke Waddenroute

Scheepsramp Ameland

De ‘Fremantle Highway’ voer op de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden. De ramp met de car carrier, die in brand vloog op 27 kilometer ten noorden van Ameland, vestigt opnieuw de aandacht op de omstreden zeevaartroute.

Foto: Twitter @EMKvissers

De zuidelijke route staat in de politieke spotlight sinds de ramp met de ‘MSC Zoe’ in de nacht van 1 op 2 januari 2019. Sindsdien geldt een advies om bij golfhoogtes boven de 5 meter uit te wijken naar de noordelijke vaargeulen, die veel dieper zijn. De golfhoogte komt woensdag echter niet boven de 2 meter uit. De ‘Fremantle Highway’ heeft de adviezen van de Kustwacht dus niet in de wind geslagen.

D66

Toch leidt de ramp van vannacht tot politieke verontwaardiging. D66’er Tjeerd de Groot spreekt op Twitter van ‘een gevaar voor de Waddenzee’. D66 is kritisch over het gebruik van de zuidelijke vaargeul, die dicht bij de eilanden loopt. ‘We werken verder aan de wet die de Waddenzee rechtspersoonlijkheid en daarmee een stem geeft!’, aldus De Groot.

Burgemeester Jan Bolding van de gemeente Het Hogeland, waar onder meer Lauwersoog onder valt, hoopt niet dat de brand op de ‘Fremantle Highway’ leidt tot een zelfde scenario als met containerschip ‘MSC Zoe’ in 2019. Die verloor tijdens een zware storm enkele honderden containers, wat zorgde voor vervuiling van de Noord- en de Waddenzee.

‘Het is echter belangrijk om deze kwestie niet te vermengen met het ongeval aan boord van de Fremantle Highway’, meldt de redersvereniging KVNR. ‘De oorzaak van het incident van 26 juli 2023 lijkt namelijk aan boord van het schip te liggen. Het is niet bekend of in deze situatie de risico’s voor het waddengebied worden verlaagd door het nemen van de noordelijke vaarroute.’

Het is volgens de redersvereniging daarom juist belangrijk om de huidige uitgebreide regelgeving voor onder andere brandbestrijding en veiligheid aan boord goed tegen het licht te houden binnen de IMO.

‘Het vervoer van elektrische auto’s is door de brandgevaarlijke accu’s al langer internationaal een punt van zorg in de maritieme sector. Daarom heeft de IMO een correspondentiegroep in het leven geroepen om te kijken of het risicoprofiel van elektrische auto’s aan boord van zeeschepen moet worden herzien. Lidstaat Nederland en de internationale koepelorganisatie International Chamber of Shipping (ICS) zijn daarbij betrokken’, aldus de KVNR.

Luster Maritime

De eigenaar van de in 2013 gebouwde  ‘Fremantle Highway’ is het Japanse Luster Maritime. De operator is Wallem Shipmanagement in opdracht van rederij K-line.

Het schip was onderweg van Bremerhaven, waar het dinsdagmiddag iets na vieren was vertrokken, naar het Egyptische Port Saïd waar het op 2 augustus had moeten aankomen. Aan boord zijn een kleine 3.000 auto’s, waarvan 25 elektrische auto’s. De totale capaciteit van de  ‘Fremantle Highway’ bedroeg 4.000 auto’s.

‘Fremantle Highway’ nam omstreden zuidelijke Waddenroute | NT

‘Fremantle Highway’ nam omstreden zuidelijke Waddenroute

Scheepsramp Ameland

De ‘Fremantle Highway’ voer op de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden. De ramp met de car carrier, die in brand vloog op 27 kilometer ten noorden van Ameland, vestigt opnieuw de aandacht op de omstreden zeevaartroute.

Foto: Twitter @EMKvissers

De zuidelijke route staat in de politieke spotlight sinds de ramp met de ‘MSC Zoe’ in de nacht van 1 op 2 januari 2019. Sindsdien geldt een advies om bij golfhoogtes boven de 5 meter uit te wijken naar de noordelijke vaargeulen, die veel dieper zijn. De golfhoogte komt woensdag echter niet boven de 2 meter uit. De ‘Fremantle Highway’ heeft de adviezen van de Kustwacht dus niet in de wind geslagen.

D66

Toch leidt de ramp van vannacht tot politieke verontwaardiging. D66’er Tjeerd de Groot spreekt op Twitter van ‘een gevaar voor de Waddenzee’. D66 is kritisch over het gebruik van de zuidelijke vaargeul, die dicht bij de eilanden loopt. ‘We werken verder aan de wet die de Waddenzee rechtspersoonlijkheid en daarmee een stem geeft!’, aldus De Groot.

Burgemeester Jan Bolding van de gemeente Het Hogeland, waar onder meer Lauwersoog onder valt, hoopt niet dat de brand op de ‘Fremantle Highway’ leidt tot een zelfde scenario als met containerschip ‘MSC Zoe’ in 2019. Die verloor tijdens een zware storm enkele honderden containers, wat zorgde voor vervuiling van de Noord- en de Waddenzee.

‘Het is echter belangrijk om deze kwestie niet te vermengen met het ongeval aan boord van de Fremantle Highway’, meldt de redersvereniging KVNR. ‘De oorzaak van het incident van 26 juli 2023 lijkt namelijk aan boord van het schip te liggen. Het is niet bekend of in deze situatie de risico’s voor het waddengebied worden verlaagd door het nemen van de noordelijke vaarroute.’

Het is volgens de redersvereniging daarom juist belangrijk om de huidige uitgebreide regelgeving voor onder andere brandbestrijding en veiligheid aan boord goed tegen het licht te houden binnen de IMO.

‘Het vervoer van elektrische auto’s is door de brandgevaarlijke accu’s al langer internationaal een punt van zorg in de maritieme sector. Daarom heeft de IMO een correspondentiegroep in het leven geroepen om te kijken of het risicoprofiel van elektrische auto’s aan boord van zeeschepen moet worden herzien. Lidstaat Nederland en de internationale koepelorganisatie International Chamber of Shipping (ICS) zijn daarbij betrokken’, aldus de KVNR.

Luster Maritime

De eigenaar van de in 2013 gebouwde  ‘Fremantle Highway’ is het Japanse Luster Maritime. De operator is Wallem Shipmanagement in opdracht van rederij K-line.

Het schip was onderweg van Bremerhaven, waar het dinsdagmiddag iets na vieren was vertrokken, naar het Egyptische Port Saïd waar het op 2 augustus had moeten aankomen. Aan boord zijn een kleine 3.000 auto’s, waarvan 25 elektrische auto’s. De totale capaciteit van de  ‘Fremantle Highway’ bedroeg 4.000 auto’s.