De Euregio-Raad is een samenwerkingsverband waarin adviserend en coördinerend wordt opgetreden in beleidskwesties over  grensoverschrijdende samenwerking. De organisatie benadrukt dat het besluit over de Noordtak niet lichtzinnig genomen kan worden. ‘Als er een besluit wordt genomen ten gunste van een noordelijke tak van de zogenaamde Betuweroute, moeten de standpunten van de betrokken regio’s van tevoren worden gehoord’, aldus directeur-bestuurder Christoph-Almering.

Men discussieert al sinds de jaren ’90 over een noordelijke aftakking van de Betuweroute die andere drukke spoorcorridors zou moeten gaan ontlasten. Het onderwerp kwam eind vorig jaar hernieuwd onder de aandacht nadat kamerlid Peter de Groot namens de VVD een motie indiende over dit onderwerp waarin hij de regering vroeg de ‘maatschappelijke en economische meerwaarde’ van de Noordtak van de Betuweroute te onderzoeken.

Het door de Tweede Kamer gevraagde onderzoek moet volgens de Euregio-Raad echter afgestemd worden op het lopende onderzoek in het kader van de ‘ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040’ voor er een besluit genomen kan worden. In dit onderzoek gaan mogelijke varianten geschetst worden voor de routering van het goederenspoor naar Noord-Oost Europa, waarbij gekeken gaat worden naar een langetermijnoplossing. De raad stelt dat dit onderzoek veel inzicht kan geven in de verschillende belangen die er zijn.

Bereikbaar

Ook stelt het samenwerkingsverband dat men met alle betrokken partijen moet spreken voor er een beslissing wordt gemaakt. Zo moeten de Achterhoek en Twente worden betrokken bij de besluitvorming. De Euregio-Raad vindt daarnaast dat er nu nog onvoldoende rekening wordt gehouden met de grensoverschrijdende implicaties van de komst van de Noordtak. Daar komt volgens de organisatie bij dat de komst van de aftakking veel overlast gaat geven aan omwonenden en natuurgebieden gaat doorkruisen, waardoor de nut en noodzaak van de noordtak eerst goed moet worden aangetoond.

De Euregio-Raad neemt in haar overwegingen over de noodzaak onder andere de Noord-Duitse Wilhelmshaven mee. Volgens de Euregio-raad heeft Duitsland de spoorlijn naar deze haven uitgebreid en is deze dus goed bereikbaar. De haven zou bovendien in staat zijn om de grootste schepen te behandelen. De Raad benadrukt dat het Europese achterland vanuit hier veel beter bereikbaar is dan vanuit Rotterdam met de eventuele Noordtak van de Betuweroute.

Ontlasting

De zeven gemeenten in de Gelderse Achterhoek wezen een noordelijke aftakking van de Betuwelijn eind januari al gezamenlijk af. Gemeenten en actiegroepen in de regio vinden dat de gevolgen voor het landschap en de kwaliteit van leven in het gebied ‘rampzalig’ zijn.

Voorstanders pleiten er echter voor dat de Noordtak veel voordelen biedt voor alle partijen. ‘Een interoperabele en goed ingepaste Noordtak tussen de Betuweroute en grensovergang Bad Bentheim is goed voor de economie, goed voor het klimaat, goed voor de leefbaarheid langs de spoorse achterlandverbindingen en goed voor de ontlasting van het overvolle wegennet’, stelde Hans-Willem Vroon, directeur van brancheorganisatie RailGood, enkele maanden geleden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement