Ubbo Hempenius, oud-topman en eigenaar van H&S Group, heeft het bedrijf door de hele transitie geleid. ‘2001 was een kantelpunt voor ons. We namen toen als wegvervoerder Eurovos Foodtrans over. Daardoor kregen we er voedseltransport via rail en ook binnenvaart bij. En werden we opeens een multimodale vervoerder met een vloot tankcontainers. Met het oog op de toekomst waren we ervan overtuigd dat dit een goede strategische stap was. Dat is overigens ook gebleken.’

Transportomzet

H&S is van oudsher een Europese vervoerder over lange afstanden. Slechts 8% van de transportomzet wordt verdiend met vervoer binnen Nederland. ‘We gingen in die tijd naar alle hoeken van Europa over de weg. Tegenwoordig komen we met de vrachtauto niet verder dan een straal van zeshonderd kilometer. Een chauffeur was vroeger één of twee weken achter elkaar onderweg, zijn vrouw deed de kinderen. Dat is nu niet meer gangbaar door de maatschappelijke veranderingen. En in het weekend wil een chauffeur vrij zijn.’

‘Je ziet die verandering nu ook weer bij Oost-Europese chauffeurs. Die willen ook niet meer zo lang van huis zijn. Daarom waren we blij met de stap naar multimodaliteit. Want in de totale som is intermodaal transport goedkoper, omdat er voor het grootste deel geen chauffeur bij is betrokken. Door die overname konden we er direct mee starten. We zijn met 450 tankcontainers begonnen, nu hebben we er ruim 1600 in de levensmiddelen, naast 250 tankwagens.’

Hempenius heeft zich altijd bezig gehouden met strategieën voor de lange termijn. ‘Ik sprak vaak met klanten over waar de sector naar toe zou moeten gaan en merkte duidelijk dat we dieper in de dienstverlening moesten gaan. Daarom hebben we in 2005 een koelhuis gekocht voor de opslag van vruchtensappen. Want als je alleen vervoer van A naar B doet, ben je niet onderscheidend genoeg.’

Als je alleen vervoer van A naar B doet, ben je niet onderscheidend genoeg.

De belangrijkste stap in de ontwikkeling van wegvervoerder naar technologiebedrijf werd dan ook in die periode gezet. Toen richtte Hempenius H&S Logistics Services op. ‘Dat onderdeel werd verantwoordelijk voor het aansturen van goederenstromen op basis van automatisering. Onze IT-man Feike Molema zei toen al dat we onze kennis en kunde van IT moesten gaan kapitaliseren. Dus hebben we samen met klanten de processen geautomatiseerd, zodat we ook grote goederenstromen konden aansturen. Daardoor kunnen we de goederenstromen efficiënter verwerken dan de afdelingen logistiek bij de verladers zelf. Want logistiek is niet hun core business; dat is het produceren van goederen.’

Groeien naar technologiebedrijf

Tegenwoordig is H&S een tweeledig bedrijf geworden. Aan de ene kant beschikt het nog altijd over fysieke assets zoals tankwagens, tankcontainers en reinigingsstations. ‘Voor een goed geleid asset bedrijf zie ik ook nog steeds toekomst. Maar aan de andere kant zijn we ook steeds meer aan het groeien naar een technologiebedrijf’, legt Hempenius uit.

‘De volgende stap die we met elkaar moeten maken is die naar de platforms. Zo hebben we UTURN geïnitieerd, het platform voor boxcontainertransport, wat nu volledig zelfstandig opereert vanuit Rotterdam. En hebben we een belang in Quicargo voor pallets, groupage. Zij benutten allebei onbenutte capaciteit. De platforms moeten nu nog weliswaar door een opstart- en groeifase; verladers moeten het aandurven om met dit soort partijen in zee te gaan. Maar als bedrijf moeten we doorschakelen om onderscheidend vermogen te houden ten opzichte van de concurrentie. En nog veel belangrijker is om opdrachtgevers zo optimaal mogelijk te bedienen. Want logistiek is voor hen vaak een probleem. Als je dat met kennis, kunde en data kunt ondersteunen, heb je opeens een hele andere positie in de onderhandelingen. Degene die de klant én de data heeft, is bepalend.’

Degene die de klant én de data heeft, is bepalend.

Overigens is de afdeling ‘Logistics Services’ binnen H&S veel meer dan alleen een digitale expediteur, vindt Hempenius. ‘Vanuit ons asset bedrijf hebben we veel kennis. Dat passen we toe in onze ‘organising’ en platform-activiteiten. Onze oplossingen zijn dus echt door de logistiek voor de logistiek gebouwd. We weten daardoor beter hoe we zaken moeten regelen en inkopen dan partijen die alleen een expediteurs rol vervullen. Ook weten we beter welke data relevant is. En dat wordt steeds belangrijk voor opdrachtgevers, zeker als het om grote Europese partijen gaat. Die willen niet alleen dat we vervoer organiseren, maar ook een gedetailleerde supply chain analyse. Omdat we weten welke data daarvoor belangrijk is, hebben we dat direct kunnen inbouwen in onze systemen.’

Zichzelf bedruipen

De verschillende business units, met gezamenlijk 650 FTE en 230 miljoen euro omzet, zijn op zichzelf staande divisies die zich moeten kunnen bedruipen. ‘Daar zijn we heel strak in. Het kernbedrijf met de assets is nog altijd belangrijk. Maar we stappen dus echt de hoek in van de technologie, want het ‘organising bedrijf’ doet tegenwoordig net zoveel omzet als het asset bedrijf. En dat hebben we in een kleine vijftien jaar opgebouwd.’

Er liggen op dit moment nog vooral kansen in de optimalisatie van lege capaciteit, vindt de oud-topman. ‘We hebben meer dan vijfhonderd vervoerders in ons netwerk. Stel je voor dat we die die capaciteit over elkaar heen kunnen leggen. Gemiddeld wordt er nog steeds 30% leeg gereden in de markt. Dat kun je eruit halen op basis van data. Als we alles in één grote bak zouden gooien, kunnen we dus uit met 30% minder vrachtwagens. Die kant moeten we op. Want we zien dat er nog altijd vrachtwagens vol aankomen en leeg vertrekken. Terwijl er op hetzelfde moment op dezelfde locatie lege vrachtwagens aankomen om vol te vertrekken. Daarbij spelen volume, algoritmes, artificial intelligence, een rol. De platforms kunnen dat vraagstuk oplossen. Want daarvoor is inzicht in zoveel mogelijk goederenstromen nodig die je over elkaar heen kunt leggen’

Schaalvergroting

Toch zijn zowel logistiek dienstverleners als verladers niet altijd happig om hun data met anderen te delen, om zo ‘de markt te helpen’. ‘Daarom zie je nu veel schaalvergroting in de groupage; bedrijven kopen elkaars netwerken op. Hoe meer volume, hoe meer optimalisatie. Wij doen dat met technologie. Het concept van groupage kun je natuurlijk ook op andere transportvormen toepassen om de ‘waste’ eruit te halen. Een optimale bezetting is dé manier om geld te verdienen. En omvang is de enige manier om inzicht te hebben in zoveel mogelijk volumestromen. Dat is de reden dat we overnames doen. We leggen de volumes over elkaar heen en kunnen daardoor capaciteit eruit halen met dezelfde omzet.’

Hoe meer volume, hoe meer optimalisatie.

Hempenius heeft begin vorig jaar zijn rol binnen H&S overgedragen aan Timo Huges. ‘Dat bevalt heel goed, want nu heb ik meer tijd om strategisch naar ontwikkelingen te kijken. De branche moet verder geconcentreerd worden via schaalvergroting. Dat heeft bij de verladers al plaatsgevonden de laatste vijftien jaar, nu is het onze beurt. En dan heb ik het niet over Nederland, maar Europa.’

Hij verwacht een concentratie van een paar grote logistieke dienstverleners en veel meer multimodaliteit via spoor en water. ‘De komende vijf jaar verandert er meer dan de afgelopen vijftien jaar. Dat merk ik ook in gesprekken met klanten. De vraag ‘Waarom roep je die auto op dat moment af? Kan dat niet op een ander moment?’ kun je tegenwoordig best stellen om daarmee meer efficiency te behalen. We worden steeds meer regisseur dan uitvoerder. Bij sommige klanten bepalen we zelf wanneer we komen, binnen de kaders van hun productieplanning uiteraard.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement