Door de hoge aardgasprijzen betalen vervoerders aan de pomp nu drie keer zo veel voor een kilo lng als een jaar geleden. ‘Transporteurs die, wellicht onder invloed van het stimuleringsbeleid van de overheid, zijn overgestapt op lng mogen nu niet de dupe worden’, stelt de TLN.

Eerder meldde deze krant dat de dure lng een rendabele inzet van voertuigen die op deze brandstof rijden vrijwel onmogelijk maakt. De afgelopen tijd hebben diverse leden ook aan TLN hun zorgen kenbaar gemaakt over de exploitatie van hun lng-vloot, meldt de belangenorganisatie.

Lng wordt gezien als een transitiebrandstof voor emissievrij vervoer. Een lng-truck stoot 10% tot 15% minder CO2-uit. De emissies van fijnstof en NOx liggen 30% lager. In haar brief erkent TLN-voorzitter Post dat in de tijd van klimaatambities het misschien niet zo goed lijkt te passen om subsidie te vragen voor fossiele energie. De branchevereniging heeft echter argumenten om dat nu wel te doen.

Marktkansen

Post ziet in de ontstane situatie namelijk ‘marktkansen voor de versnelde ingroei van bio-lng’. Ze wijst er in de brief op dat het omslagpunt hiervan dichterbij komt door de stijgende prijzen voor fossiele lng. ‘Om deze mogelijkheid te behouden, hebben we de voorlopers in de transportsector, die hebben geïnvesteerd in lng-trucks, hard nodig. De oplopende frustratie van de gedupeerde bedrijven belemmert de ingroeimogelijkheden van goederenwegvervoer op basis van bio-lng.’

Volgens TLN draaien transportbedrijven in veel gevallen zelf op voor de meerkosten door dure lng, zeker als het gaat om ondernemers die niet actief zijn in de contractlogistiek. Dat kunnen bijvoorbeeld bedrijven zijn die vanwege de milieuvoordelen zijn overgestapt op de duurzamere brandstof, maar die nu de rekening gepresenteerd krijgen. Verder is er een groep vervoerders die ondanks brandstofclausules in de contracten bij opdrachtgevers geen acceptatie vindt voor de extreme lng-kosten die de kostprijs opstuwen.

De branchevereniging stelt aan het ministerie een compensatieregeling voor waarmee gedupeerde transportbedrijven kunnen blijven concurreren in de competitieve markt van goederenvervoer over de weg. Daarbij denkt TLN aan een regeling die meerkosten door extreme lng-prijzen compenseert die niet op grond van de reguliere dieselclausule in rekening kunnen worden gebracht. ‘Wij staan graag open voor een uitwerking die voor of na de pomp zijn effect heeft’, schrijft Post.

In Duitsland pleit branchevereniging DSLV ook voor maatregelen om gedupeerde ondernemers tegemoet te komen. Zo wil de organisatie dat de overheid goedkope financiering beschikbaar maakt voor transportbedrijven en helpt om de productie van bio-lng op te krikken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement