Volgens initiatiefnemer Wybren van Haga kan de invoering van zero-emissiezones tussen 2025 en 2030 voor ondernemers grote problemen opleveren. Zo zouden zij steden niet meer in kunnen, vergt de vervanging van voertuigen mogelijk een te hoge investering en ontbreekt vaak de laadinfrastructuur.

De oproep om een ontheffingsmogelijkheid in te bouwen krijgt steun van VVD, CDA, BBB, JA21, PVV, FvD, SP, Denk, Lid Omtzigt, ChristenUnie en Groep Van Haga zelf.

Toegang houden

De uitzonderingsmogelijkheid voor zero-emissiezones ligt al langer op tafel. Zo houdt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat er zelf rekening mee dat bepaalde voertuigcategorieën ook na 2030 toegang tot zero-emissiezones houden.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle nieuwe vrachtauto’s en bestelauto’s die een zero-emissiezone in willen, vanaf 2025 emissievrij aangedreven zijn. Voor bestaande voertuigen geldt een overgangstermijn. Zo houden Euro-6-bakwagens die in 2025 jonger zijn dan vijf jaar en trekkers met hetzelfde label die dan jonger zijn dan acht jaar nog tot 1 januari 2030 toegang tot de zero-emissiezones.