Deze installatie ontzwavelt diesel onder hoge druk met waterstof en door middel van een geavanceerde katalysatortechnologie. De hydrotreater stelt de raffinaderij in staat om laagzwavelige diesel te produceren, vergelijkbaar met het jaarverbruik van 2 miljoen dieselwagens. Ian Carr, directeur van de raffinaderij in Antwerpen, bevestigt: “Met deze installatie zijn we in staat de zwavel terug te brengen tot amper één honderdste, het is dus een belangrijke stap voorwaarts.” In de high pressure hydrotreater zal naast schonere diesel ook laagzwavelige huisbrandolie worden geproduceerd. Tegelijkertijd stopt ExxonMobil ook met de productie van gewone huisbrandolie voor de Belgische markt.

De investering van ExxonMobil betreft de tweede grote investering in de Antwerpse raffinaderij in drie jaar tijd. “De eerste was de bouw van de Cogeneration unit, een hoogefficiënte warmtekrachtcentrale in 2008”, verklaart Joost Van Roost, president van ExxonMobil in de Benelux. “Beide projecten maken duidelijk dat Antwerpen héél belangrijk is en blijft voor het bedrijf.”

In totaal investeerde ExxonMobil ongeveer 1 miljard euro in drie high pressure ontzwavelingsinstallaties, waaronder dus deze in Antwerpen. De installatie levert geen onmiddellijke tewerkstelling op, maar de bouw was goed voor 1,2 miljoen werkuren die grotendeels in ons land werden verricht, meer bepaald op de werven van Fabricom in Hoboken. Van daaruit werd de fabriek in modules over de Schelde naar de site vervoerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement