In deze editie van Brand Stories vertelt Port of Zwolle zijn verhaal over de groene plannen van het havenbedrijf en de regio Zwolle. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

De groene plannen zijn afkomstig uit de Regio Deal waar Fred Pals mee bezig is. Pals, senior adviseur Economie bij de gemeente Kampen, zit in de projectgroep Port of Zwolle. Pals is tevens vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting van Port of Zwolle. ‘De regio Zwolle en het havenbedrijf versterken elkaar.’

Windturbines

De gemeenten Zwolle, Meppel en Kampen zijn al jaren bezig met verduurzamen. ‘Maar ze gaan nu een stapje verder’, aldus Pals. ‘De natte bedrijventerreinen in de havens van Kampen en Meppel hebben plannen voor uitbreiding en in Zwolle het droge bedrijventerrein op bedrijvenpark Hessenpoort. Het gaat niet meer alleen om het produceren van hectares, maar ook om circulariteit: producten van nu zijn de grondstoffen voor later. De afvalstromen in Overijssel en Drenthe gaan we enorm beperken en de overstap wordt gemaakt naar andersoortige vormen van energie zoals zonnepanelen en windmolens.’

Die laatste kunnen niet in woonwijken worden gezet, maar bijvoorbeeld wel langs snelwegen of op bedrijventerreinen. ‘Kampen gaat hierin een grote rol spelen. We hebben een flinke opgave met de regio wat betreft het opwekken van windenergie. In dat kader komt er een nieuw terrein met windturbines in Kampen. De opties zijn al verkend. Het gaat om 70 hectare met zo’n 10 tot 15 windmolens. Wat nog in onderzoek is, is of de ondergrond geschikt is en of het energienetwerk op orde is.’

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, moeten bedrijventerreinen moderniseren. Pals: ‘Dit houdt in dat de bedrijven die er komen geen verbrandingsinstallaties of staalfabrieken zijn, maar fabrieken die zich specialiseren in het winnen en hergebruiken van grondstoffen. Ook brengen we de grote grondstoffenstroom uit West-Overijssel in beeld, die via weg en vooral water bij Kampen uitkomt. Alle spullen die op de kade aankomen, moeten gesorteerd en hergebruikt worden. Dat gaat in Meppel ook gebeuren met de afvalstromen uit Noord-Nederland.’ Volgens Pals is het een belangrijk doel om ondernemen klimaatbestendig te maken door bijvoorbeeld dus te recyclen of op een groene manier stroom op te wekken.

Pals: ‘Naast duurzaam energie opwekken en bedrijventerreinen circulair maken, worden er ook nog een hele hoop vrachtwagenkilometers omgevormd tot waterkilometers, wat een stuk CO2-vriendelijker is.’ Kampen ligt aan de monding van de IJssel, het diepste punt van het IJsselmeer. ‘Port of Zwolle kan hierdoor kleinere coasters ontvangen, zeewaardige schepen die bijvoorbeeld via Engeland Scandinavië kunnen bereiken. Lading kan dus rechtstreeks onze regio bereiken; dat hoeft dan niet meer via Amsterdam of Rotterdam.’

Makkelijker schakelen

Bovenstaande voorbeelden van verduurzaming in de regio Zwolle zijn afkomstig uit de Regio Deal waar Pals vanuit de gemeente Kampen mee bezig is. ‘Samen met de 22 gemeenten in de regio Zwolle, vier provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven is de deal tot stand gekomen. Eén van de projecten van de Regio Deal is de circulaire haven- en bedrijventerreinontwikkeling. Hierin speelt Port of Zwolle een grote rol. Door de nieuwe aanpak van deze bedrijventerreinen krijgen Port of Zwolle en de regio Zwolle een sterkere positie met toekomstvaste bedrijventerreinen.

De Regio Deal loopt van 2021 tot 2023. De planning voor deze periode ziet Pals als volgt voor zich. ‘Volgend jaar kijken we wat er te koop is op het gebied van windmolens en circulaire bedrijvigheid en welke bedrijven mee willen doen aan deze ontwikkelingen. Het jaar daarop gaan we een eerste schets maken van hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. In het laatste jaar maken we concrete gebiedsplannen waarin energie en circulaire bedrijvigheid daadwerkelijk een plek krijgen. Na die periode gaan we praktisch aan de slag.’
Maar waar gaat Pals morgen mee beginnen? ‘Eerst bespreken we het plan van aanpak met het bedrijfsleven en vragen we hen of zij ook echt iets hebben aan de duurzame ideeën die wij in gedachten hebben. Zij begeleiden ons in wat wij moeten doen in de praktijk.’

Bedrijven beschikken niet altijd over werknemers die opgeleid zijn om circulair te werken. Hiervoor kan kennis worden binnengehaald via bijvoorbeeld de Universiteit van Twente. ‘De regio Zwolle is niet groot, maar is wel een sterk groeiende economie die beschikt over goede opleidingen, grote bedrijven die belangrijk zijn voor de regio en hele innovatieve midden-en kleinbedrijven. Door de omvang van de regio kunnen partijen makkelijker met elkaar schakelen.’

Stuurman met visie

Port of Zwolle is de drager van de Regio Deal. Pals: ‘Het havenbedrijf is bekend in Den Haag en Brussel en bij de provincies. Met directeur Jeroen van den Ende heeft Port of Zwolle een herkenbaar boegbeeld. Met hem komt de regio vaak bij ministeries binnen: belangrijk voor het slagen van dit soort deals. Het fijne van Port of Zwolle vind ik dat zij de ondernemerstaal spreken: een unieke kwaliteit. Ik bedoel hiermee dat als er vragen zijn over bijvoorbeeld de sluis bij Kornwerderzand, vracht of een plek om een bedrijf te vestigen, bellen ondernemers Port of Zwolle. Van den Ende is stuurman geweest op de grote vaart, dus hij weet ook de ‘ins en outs’ van een schip en hoe alles daaromheen werkt. Zo heeft het havenbedrijf veel verstand van de bedrijfsvoering van bedrijven en vormt het daarmee voor nu en voor de toekomst een belangrijke intermediair tussen overheid en bedrijfsleven.’

Dit verhaal is aan u verteld door Port of Zwolle

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.