‘Scandinavië en Baltische staten kijken naar Harlingen voor shortsea-verbindingen’

Brand Stories

De haven van Harlingen is divers; er wordt veel gedaan met lading op het gebied van zout, zand en grind en visserij en daarnaast projectlading, containers en breakbulk. Naast deze verschillende ladingstromen richt de haven zich op de scheeps-en jachtbouw.

In deze editie van Brand Stories vertelt Port of Harlingen zijn verhaal over duurzaamheid, modal shift en shortsea. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Directeur Paul Pot en Commercial Manager Jan ten Caat van Port of Harlingen spreken hun ambities voor de nabije toekomst uit op het gebied van duurzaamheid, modal shift en shortsea.

Duurzaamheid

Port of Harlingen is bezig met een koers naar duurzame groei. Zo wordt het havengebied versterkt met de komst van een bio-Ing-fabriek en komt er meer focus op shortsea richting Scandinavië en Baltische staten. Ook wordt er een nieuwe visserssteiger gebouwd voor de Urker vissersvloot.

Het havenbedrijf zet zich voor de volle 100% in om te verduurzamen. Ten Caat: ‘Onlangs nog is Port of Harlingen voor de derde keer alweer EcoPorts-gecertificeerd. ESPO verstrekt EcoPorts-certificaten aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en iedere twee jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen.’ Harlingen deed dat door minder CO2 uit te stoten, verlichtingen naar led aan te passen en het opzetten van programma’s om afval te verwijderen uit de haven.’

Daarnaast is de haven bezig met het vestigen van een bio-Ing-fabriek. ‘In de fabriek wordt bio-lng gemaakt, liquefied natural gas. Doeksen, de rederij van de veerdiensten naar de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland, gaat varen op de bio-Ing afkomstig van de fabriek.’ 

Hoe werkt zo’n bio-lng-fabriek? ‘Er gaat plantaardig afval naar de fabriek toe, restpartijen graan bijvoorbeeld. Dat afval wordt vervolgens verwerkt in een biomassacentrale en die biomassa wordt dan groen gas en daar wordt bio-lng van gemaakt dat gebruikt kan worden als brandstof. Bio-lng zien wij als mooie tussenvorm in de energietransitie.’ De fabriek is volgens Ten Caat een mooi voorbeeld van duurzaamheid en circulariteit.

Tekst gaat verder onder foto

Port of Harlingen

Pot noemt nog een ander mooi initiatief, van de Waddenvereniging: CleanUp XL. ‘Dat is een groot project waarmee de organisatie 800.000 kilo afval uit de Noordzee gaat halen. Vervolgens wordt het afval verwerkt en gerecycled.’ Het gaat daarbij volgens Pot om afval, zoals netten, autobanden of restanten van motorschip MSC Zoe. Daarnaast strijdt de vloot Sterke Yerke IV tegen plasticsoep. Ook is er een samenwerking met de gemeente: Bubble Barrier. ‘Om plastic uit het kanaal te halen voor de sluizen zodat dat niet in de Waddenzee terecht komt.’

Pot vertelt dat Harlingen de thuishaven is van de Urker vissersvloot en daarmee van alle visserijen de grootste van Europa is. ‘Per weekend varen er vijftig Noordzeekotters, twintig garnalenvissers en veertig mosselaarkotters op de Waddenzee. Deze garnalenvissers en kottervissers moeten in de toekomst CO2-neutraal gaan varen’, aldus Pot. ‘Daarom worden de eerste stappen gezet om de garnalenvissers om te bouwen tot schepen die op waterstof kunnen varen.’

Een duurzame koers varen is belangrijk voor Port of Harlingen. Duurzaamheid zit volgens Pot in de vezels van de haven. ‘Wij werken aan het behoud van de ecologische waarden van het Waddengebied. Ook willen we waarde creëren en gevarieerde werkgelegenheid voor de regio. Tot slot is er de wens om de meest duurzame visserijhaven van Europa te zijn in 2035.’

Modal Shift

De modal shift is ook heel belangrijk voor Harlingen, aldus Ten Caat. ‘Samen met partijen in de haven zetten we volop in om ladingstromen van de weg naar het water te halen.’ Ook zoekt Harlingen de samenwerking op met de inlandhavens, zoals Heerenveen, Leeuwarden en Lemmer. ‘Zo kunnen we een robuust havennetwerk opzetten en ervoor zorgen dat de vaarwegen op diepte blijven en verbreed worden, zodat de huidige generatie binnenvaartschepen er overheen kunnen varen. Dit proberen we vorm te geven als Ports of Fryslãn.’ Hierdoor ontstaan volgens hem betere mogelijkheden om te transporteren richting Amsterdam en Rotterdam. 

Pot zegt dat de haven veel doet aan walstroomvoorzieningen. ‘De visserijvloot krijgt nu een upgrade. Dat is een investering van zo’n half miljoen euro aan walstroomkasten.’ Ook is de haven bezig met het digitaliseren van betaalsystemen via apps, ‘zodat het gebruik van walstroom gebruiksvriendelijker is en daardoor meer gebruikt wordt.’

Ladingstromen

Naast thema’s als duurzaamheid en modal shift wil Harlingen focussen op shortsea richting Scandinavië en Baltische staten. Ten Caat: ‘Turf komt er als nieuwe ladingstroom bij voor de komende drie jaar. Op regelmatige basis komt er bulk van turf binnen vanuit Scandinavië en de Baltische staten. Die wordt in Harlingen overgeslagen en vervolgens getransporteerd naar Drachten.’ 

Voor Harlingen is ook de export van pootaardappelen uit de regio Noord-Nederland en Flevoland belangrijk, naar met name Noord-Afrika, maar ook naar Oost-Afrika en het Midden-Oosten. ‘Het zijn vooral de handelshuizen van Agrico, via Kloosterboer, en HZPC, via TMA en HOV, die dit verzorgen. Andere ladingstromen die via Harlingen gaan, zijn onder meer zout van Frisia, dat met coasters naar Scandinavie en de Baltische staten gaan en met containers via Rotterdam naar overige overzeese bestemmingen. De firma Spaansen importeert veel zand en grind via Harlingen, dat zowel voor export als productie is.’

Tekst gaat verder onder foto

Aardappelen laden Port of Harlingen
Aardappelen laden in de haven van Harlingen

Vervoer per containers is volgens Ten Caat groeiende in Harlingen. ‘Zo is er een barge corridor, een binnenvaartverbinding tussen Harlingen, Amsterdam en Rotterdam; drie vaste afvaarten per week met fixed windows. Op die manier ontsluit je zowel het achterland als het voorland.’ Volgens Ten Caat zijn vorig jaar het aantal containers in Harlingen met 20% gestegen, in vergelijking met 2019.

Ten Caat: ‘Steeds meer partijen vanuit Scandinavië en Baltische staten kijken naar Harlingen voor shortsea-verbindingen. Daar lopen gesprekken over.’ Volgens Ten Caat neemt Harlingen langzamerhand een positie in.

Nieuwe visserssteiger

De vloot van de Urker vissersvloot is recentelijk vernieuwd. ‘Dat zijn grotere, hele moderne schepen geworden.’ Pot noemt ze de Ferrari’s van de zee. ‘Ze gaan niet zo hard, maar ze zijn wel net zo mooi om te zien’, lacht Pot. Nu wordt er een nieuwe visserssteiger gebouwd, zodat deze aansluit op de 25 nieuwe noordzeekotters van de Urker vissersvloot. Eind dit jaar moet de steiger af zijn. ‘De vissers gaan in Harlingen aan land en de vis gaat per trailer richting Urk. De visafslag in Urk is de grootste visveilig van Noordwest-Europa. Hier wordt alle vis verhandeld en vanaf daar gaat de vis de hele wereld over. 95% van de vis die wordt aangeleverd door de Urker vissersvloot gaat naar het buitenland.’

Foto’s: Joachim de Ruijter

Dit verhaal is aan u verteld door Port of Harlingen

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.

‘Scandinavië en Baltische staten kijken naar Harlingen voor shortsea-verbindingen’ | NT

‘Scandinavië en Baltische staten kijken naar Harlingen voor shortsea-verbindingen’

Brand Stories

De haven van Harlingen is divers; er wordt veel gedaan met lading op het gebied van zout, zand en grind en visserij en daarnaast projectlading, containers en breakbulk. Naast deze verschillende ladingstromen richt de haven zich op de scheeps-en jachtbouw.

In deze editie van Brand Stories vertelt Port of Harlingen zijn verhaal over duurzaamheid, modal shift en shortsea. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Directeur Paul Pot en Commercial Manager Jan ten Caat van Port of Harlingen spreken hun ambities voor de nabije toekomst uit op het gebied van duurzaamheid, modal shift en shortsea.

Duurzaamheid

Port of Harlingen is bezig met een koers naar duurzame groei. Zo wordt het havengebied versterkt met de komst van een bio-Ing-fabriek en komt er meer focus op shortsea richting Scandinavië en Baltische staten. Ook wordt er een nieuwe visserssteiger gebouwd voor de Urker vissersvloot.

Het havenbedrijf zet zich voor de volle 100% in om te verduurzamen. Ten Caat: ‘Onlangs nog is Port of Harlingen voor de derde keer alweer EcoPorts-gecertificeerd. ESPO verstrekt EcoPorts-certificaten aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en iedere twee jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen.’ Harlingen deed dat door minder CO2 uit te stoten, verlichtingen naar led aan te passen en het opzetten van programma’s om afval te verwijderen uit de haven.’

Daarnaast is de haven bezig met het vestigen van een bio-Ing-fabriek. ‘In de fabriek wordt bio-lng gemaakt, liquefied natural gas. Doeksen, de rederij van de veerdiensten naar de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland, gaat varen op de bio-Ing afkomstig van de fabriek.’ 

Hoe werkt zo’n bio-lng-fabriek? ‘Er gaat plantaardig afval naar de fabriek toe, restpartijen graan bijvoorbeeld. Dat afval wordt vervolgens verwerkt in een biomassacentrale en die biomassa wordt dan groen gas en daar wordt bio-lng van gemaakt dat gebruikt kan worden als brandstof. Bio-lng zien wij als mooie tussenvorm in de energietransitie.’ De fabriek is volgens Ten Caat een mooi voorbeeld van duurzaamheid en circulariteit.

Tekst gaat verder onder foto

Port of Harlingen

Pot noemt nog een ander mooi initiatief, van de Waddenvereniging: CleanUp XL. ‘Dat is een groot project waarmee de organisatie 800.000 kilo afval uit de Noordzee gaat halen. Vervolgens wordt het afval verwerkt en gerecycled.’ Het gaat daarbij volgens Pot om afval, zoals netten, autobanden of restanten van motorschip MSC Zoe. Daarnaast strijdt de vloot Sterke Yerke IV tegen plasticsoep. Ook is er een samenwerking met de gemeente: Bubble Barrier. ‘Om plastic uit het kanaal te halen voor de sluizen zodat dat niet in de Waddenzee terecht komt.’

Pot vertelt dat Harlingen de thuishaven is van de Urker vissersvloot en daarmee van alle visserijen de grootste van Europa is. ‘Per weekend varen er vijftig Noordzeekotters, twintig garnalenvissers en veertig mosselaarkotters op de Waddenzee. Deze garnalenvissers en kottervissers moeten in de toekomst CO2-neutraal gaan varen’, aldus Pot. ‘Daarom worden de eerste stappen gezet om de garnalenvissers om te bouwen tot schepen die op waterstof kunnen varen.’

Een duurzame koers varen is belangrijk voor Port of Harlingen. Duurzaamheid zit volgens Pot in de vezels van de haven. ‘Wij werken aan het behoud van de ecologische waarden van het Waddengebied. Ook willen we waarde creëren en gevarieerde werkgelegenheid voor de regio. Tot slot is er de wens om de meest duurzame visserijhaven van Europa te zijn in 2035.’

Modal Shift

De modal shift is ook heel belangrijk voor Harlingen, aldus Ten Caat. ‘Samen met partijen in de haven zetten we volop in om ladingstromen van de weg naar het water te halen.’ Ook zoekt Harlingen de samenwerking op met de inlandhavens, zoals Heerenveen, Leeuwarden en Lemmer. ‘Zo kunnen we een robuust havennetwerk opzetten en ervoor zorgen dat de vaarwegen op diepte blijven en verbreed worden, zodat de huidige generatie binnenvaartschepen er overheen kunnen varen. Dit proberen we vorm te geven als Ports of Fryslãn.’ Hierdoor ontstaan volgens hem betere mogelijkheden om te transporteren richting Amsterdam en Rotterdam. 

Pot zegt dat de haven veel doet aan walstroomvoorzieningen. ‘De visserijvloot krijgt nu een upgrade. Dat is een investering van zo’n half miljoen euro aan walstroomkasten.’ Ook is de haven bezig met het digitaliseren van betaalsystemen via apps, ‘zodat het gebruik van walstroom gebruiksvriendelijker is en daardoor meer gebruikt wordt.’

Ladingstromen

Naast thema’s als duurzaamheid en modal shift wil Harlingen focussen op shortsea richting Scandinavië en Baltische staten. Ten Caat: ‘Turf komt er als nieuwe ladingstroom bij voor de komende drie jaar. Op regelmatige basis komt er bulk van turf binnen vanuit Scandinavië en de Baltische staten. Die wordt in Harlingen overgeslagen en vervolgens getransporteerd naar Drachten.’ 

Voor Harlingen is ook de export van pootaardappelen uit de regio Noord-Nederland en Flevoland belangrijk, naar met name Noord-Afrika, maar ook naar Oost-Afrika en het Midden-Oosten. ‘Het zijn vooral de handelshuizen van Agrico, via Kloosterboer, en HZPC, via TMA en HOV, die dit verzorgen. Andere ladingstromen die via Harlingen gaan, zijn onder meer zout van Frisia, dat met coasters naar Scandinavie en de Baltische staten gaan en met containers via Rotterdam naar overige overzeese bestemmingen. De firma Spaansen importeert veel zand en grind via Harlingen, dat zowel voor export als productie is.’

Tekst gaat verder onder foto

Aardappelen laden Port of Harlingen
Aardappelen laden in de haven van Harlingen

Vervoer per containers is volgens Ten Caat groeiende in Harlingen. ‘Zo is er een barge corridor, een binnenvaartverbinding tussen Harlingen, Amsterdam en Rotterdam; drie vaste afvaarten per week met fixed windows. Op die manier ontsluit je zowel het achterland als het voorland.’ Volgens Ten Caat zijn vorig jaar het aantal containers in Harlingen met 20% gestegen, in vergelijking met 2019.

Ten Caat: ‘Steeds meer partijen vanuit Scandinavië en Baltische staten kijken naar Harlingen voor shortsea-verbindingen. Daar lopen gesprekken over.’ Volgens Ten Caat neemt Harlingen langzamerhand een positie in.

Nieuwe visserssteiger

De vloot van de Urker vissersvloot is recentelijk vernieuwd. ‘Dat zijn grotere, hele moderne schepen geworden.’ Pot noemt ze de Ferrari’s van de zee. ‘Ze gaan niet zo hard, maar ze zijn wel net zo mooi om te zien’, lacht Pot. Nu wordt er een nieuwe visserssteiger gebouwd, zodat deze aansluit op de 25 nieuwe noordzeekotters van de Urker vissersvloot. Eind dit jaar moet de steiger af zijn. ‘De vissers gaan in Harlingen aan land en de vis gaat per trailer richting Urk. De visafslag in Urk is de grootste visveilig van Noordwest-Europa. Hier wordt alle vis verhandeld en vanaf daar gaat de vis de hele wereld over. 95% van de vis die wordt aangeleverd door de Urker vissersvloot gaat naar het buitenland.’

Foto’s: Joachim de Ruijter

Dit verhaal is aan u verteld door Port of Harlingen

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.