Wat was er precies gebeurd? De chauffeur was de macht over het stuur kwijtgeraakt van de door hem bestuurde vrachtwagencombinatie en in de berm terechtgekomen, waarna de combinatie in zijn geheel was gekanteld. Bij bloedonderzoek kwam het te hoge alcoholgehalte in zijn bloed aan het licht. De chauffeur verklaarde tegenover de politie dat hij die dag geen alcohol had gedronken, maar dat hij voor het ongeval wel enkele keren in zijn gezicht had gewreven met een ontsmettingsmiddel. De werkgever van de chauffeur stopte na het ongeval de loonbetaling omdat hij zonder rijbewijs niet kan werken en dit als zijn eigen schuld werd beschouwd. Hierna heeft de chauffeur zich ziek gemeld.

Het transportbedrijf verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van de chauffeur met onmiddellijke ingang te ontbinden vanwege ernstig verwijtbaar handelen. Ook was er volgens de werkgever een verstoorde arbeidsverhouding. De chauffeur verweerde zich hiertegen en stelde dat hij door zijn medische situatie tot een risicogroep behoorde als het om besmetting met het coronavirus ging. Zijn angst om besmet te raken met het coronavirus zou geleid hebben tot dwangmatig gedrag. Hij desinfecteerde zijn vrachtwagen en zichzelf extreem grondig, zodanig dat hij elke 5 tot 10 minuten zijn handen én zijn gezicht (neus, mond en wangen) met desinfectiemiddel insmeerde. Het desinfectiemiddel bevatte 80% alcohol. Volgens de chauffeur moet dit uiteindelijk hebben geleid tot het gemeten alcoholpromillage in zijn bloed.

Volgens de kantonrechter kon echter geen andere conclusie worden getrokken dan dat de chauffeur tijdens het ongeval vanwege drankgebruik onder invloed van alcohol is geweest. De grote hoeveelheid aangetroffen alcohol in de adem en het bloed van werknemer kon volgens de rechter alleen worden verklaard door het nuttigen van een flinke hoeveelheid alcoholische drank. Het verweer van de chauffeur, dat overmatig gebruik van alcoholische desinfectiemiddel de oorzaak moet zijn geweest, was in de ogen van de rechter onvoldoende onderbouwd. De kantonrechter oordeelde daarom dat het gedrag van de chauffeur inderdaad te kwalificeren valt als verwijtbaar gedrag. De arbeidsovereenkomst werd door de rechter met onmiddellijke ingang ontbonden, de werknemer heeft geen recht op enige ontslagvergoeding.

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Zeker als iemand beroepsmatig aan het verkeer deelneemt, is zorgvuldig gedrag geboden. Het naar de mening van de rechter dronken rijden wordt gekwalificeerd als ernstig verwijtbaar gedrag, met alle nadelige gevolgen van dien voor de arbeidsovereenkomst. Er bestaat ook geen recht op salaris over de periode dat de werknemer vanwege het ontbreken van zijn rijbewijs niet heeft kunnen werken. Bovendien geldt dat bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten een werknemer geen recht op de transitievergoeding heeft en de rechter de arbeidsovereenkomst zonder enige opzegtermijn kan ontbinden.